Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Uzyskiwanie kwalifikacji w projektach w zakresie EFS

Dodano: Piątek, 6 maja 2016 (13:25)

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej, na podstawie Raportu Referencyjnego - odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 64)., przygotował aktualizację materiału

"Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ", w którym przedstawiono sposób uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Zobacz raport.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r.


UWAGA:
materiał ten jest interpretacją Ministerstwa Rozwoju i jego rolą nie jest ogólne definiowanie kwalifikacji, ale wyjaśnienie, w jaki sposób mierzyć wskaźniki EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji. Opracowanie będzie obowiązywać do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i ujęcia w nim odpowiedniej liczby tzw. kwalifikacji rynkowych. Ministerstwo przekaże informację o terminie, do kiedy powyższe zasady będą miały charakter obowiązujący w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z EFS, a od kiedy za kwalifikacje będzie można uznać wyłącznie te określone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Dodatkowo na stronie www.kwalifikacje.edu.pl można zapoznać się z pracami nad Polską Ramą Kwalifikacji.

 

Pobierz:

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (ZIP 423 KB).

Lista sprawdzająca (PDF 283 KB).

Najczęściej zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji -FAQ (PDF 202 KB).