Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zmiany w zapisach do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 i załącznika nr 11.

Dodano: Wtorek, 6 marca 2018 (12:15)

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO WER przedstawiła nowe Wytyczne trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Będą one obowiązywały od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim. Stosowna informacja również zamieszczona zostanie na stronie urzędu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18, dokonał kilku zmian w treści Regulaminu konkursu.

Wprowadzone zmiany są ogólne i nie powinny mieć wpływu na przygotowywany przez wnioskodawców wniosek/projekt. Zmiana również dotyczy załącznika nr 11 Regulaminu konkursu.

Pobierz:

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

 

Zobacz relację ze spotkań informacyjnych dotyczących ogłoszonego konkursu.

Zobacz zmieniony Regulamin konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.