Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Programuj z PO WERem. Nieoprocentowane pożyczki na kształcenia z języków programowania.

Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 (14:09)

miniaturaInteresujesz się programowaniem?

Chcesz i lubisz tworzyć programy komputerowe? Marzysz o zostaniu programistą?  

Jest szansa dla Ciebie. Właśnie startuje projekt „Programator”, czyli Programuj z PO WERem.

Ten projekt jest dla Ciebie!

 

Dzięki niemu masz możliwość zdobycia w tym kierunku wykształcenia.

Zdobędziesz też doświadczenie, które pozwoli Ci wystartować w branży.

Co możesz zyskać?

W ramach projektu udzielane będą nieoprocentowane pożyczki (max. 18 000 zł). Otrzymane środki możesz przeznaczyć na różne formy kształcenia z języków programowania w pakiecie z działaniami, które podniosą Twoje kompetencje zawodowe i pozwolą Ci zdobyć wymarzoną pracę.

Więcej informacji na stronach:

www.power.gov.pl

tise.pl/programator

lub napisz: programator@tise.pl

 

Zapoznaj się z innymi projektami realizowanymi w województwie pomorskim, które wspierają osoby młode (15-29 lat).

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Piątek, 10 sierpnia 2018 (10:56)

Od 3 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER) – 12 wersja.

Jest to dokument dookreślający sposób realizacji założeń przyjętych w danym programie, w tym przypadku w PO WER.

Zmiany w dokumencie i w załącznikach na stronie www.power.gov.pl


Pobierz dokument wraz z załącznikami z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Zasady dot. jakości informacji o projekcie na stronie internetowej.

Piątek, 10 sierpnia 2018 (10:43)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju sporządziło zasady dotyczące jakości informacji zamieszczanej na stronie internetowej o prowadzonym projekcie.

Przetwarzanie danych osobowych w projektach PO WER

Piątek, 10 sierpnia 2018 (10:41)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało dla wnioskodawców i beneficjentów przewodnik po danych osobowych przetwarzanych w projektach.

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. 07.2018.

Piątek, 10 sierpnia 2018 (10:34)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcje koordynatora Funduszy Europejskich w Polsce, opublikowało informacje o stanie realizacji środków unijnych w kraju.

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 2.3.

Piątek, 10 sierpnia 2018 (10:30)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.3), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 05.08.2018.

Piątek, 10 sierpnia 2018 (10:28)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

 

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 5 sierpnia 2018 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie bez barier

Poniedziałek, 16 lipca 2018 (14:54)

Realizujesz projekt ze środków Fundusz Europejskich?

Jesteś uczestnikiem w projekcie finansowanym ze środków funduszowych?

Nie wiesz co oznacza hasło - Dostępność Plus?

Dowiedz się, jak programy i działania związane z Funduszami Europejskimi mają być dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje znajdziesz na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Piątek, 13 lipca 2018 (11:40)

Opisane w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych prowadzonych według zasady konkurencyjności i rozeznaniem rynku, są już dostępne.

Możesz już je pobrać ze strony:

wup.gdansk.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pamiętaj, że od 23 sierpnia 2017r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.

Nowe wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów.

Piątek, 13 lipca 2018 (11:12)

Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe zasady w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Strona 1 z 22