Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

SOWA: Instrukcja użytkownika SOWA dla wnioskodawców/ beneficjentów 6.0

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 (12:38)

Udostępniona została nowa wersja Instrukcji użytkownika SOWA oznaczona numerem 6.0.  

Informacje o wprowadzonych zmianach, przedstawione są piśmie z 02.06.2017 r.

Zmiany w instrukcji SOWA wersja 6.0 – pismo nr. DZF-III.042.12.2017.PKi (PDF, 192kb)

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją instrukcji.

  Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2017r.

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 (12:31)

Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2017 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zobacz informację o harmonogramie PO WER 2017 na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Harmonogram PO WER na 2017 r.

Dodatkowo zobacz również harmonogram konkursów we wszystkich programach na 2017 rok na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nowe uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Wtorek, 6 czerwca 2017 (10:04)

Instytucja Zarządzająca POWER opublikowała uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

10 czerwca br. zostanie udostępniona nowa wersja SOWA 8.0

Wtorek, 6 czerwca 2017 (09:59)

Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER wprowadzi 10 czerwca nowa wersję 8.0 systemu aplikacyjnego. Aktualizacja zostanie przeprowadzona w nocy z piątku 9 czerwca br. na sobotę 10 czerwca br. od godziny 00:00, a system w trakcie prac będzie niedostępny przez ok. 5 godzin.

Wraz z aktualizacją zostaną wprowadzone zmiany, zobacz więcej:

pismo MR dot. wdrożenia nowych funkcji SOWA.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 31 maja 2017r.

Piątek, 2 czerwca 2017 (14:18)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 31 maja 2017 r.

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uaktualnienie listy umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2015 roku.

Środa, 24 maja 2017 (12:55)

Zaktualizowano informacje dot. podpisanych umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2015 roku.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2015 PO WER 1.2.1 stan na 17.05.2017 r.

Zmiana wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wtorek, 23 maja 2017 (08:13)

Od 18 maja br. obowiązują nowe wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020.

Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące funkcjonowania systemu wskaźników rzeczowych, z uwzględnieniem specyfiki EFRR/FS oraz EFS

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Podpisano ostatnie umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2017r.

Piątek, 19 maja 2017 (13:20)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał ostatnie umowy na dofinansowanie projektów, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2017 PO WER 1.1.1 stan na 19.05.2017

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po zakończeniu procedury odwoławczej z konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

Piątek, 19 maja 2017 (12:40)

Po zakończeniu procedury odwoławczej oceny formalnej przedstawiamy listę projektów, które zostały zaliczone do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Zobacz:

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

 

Nabór na projekty do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży w ramach środków norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG.

Środa, 17 maja 2017 (14:25)

60,6 mln euro do wykorzystania na projekty partnerskie promujące stabilne i godziwe zatrudnienie młodych osób (15-29 lat)

Strona 1 z 27