Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pobierz wzory dokumentów

Piątek, 13 marca 2015 (13:00)

Wzory dokumentów dla realizatorów projektów

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, wer. z 23.12.2016 (ZIP 960 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu PUP wersja 1.5 (PDF 0,8 MB)

Instrukcja wypełniania wniosku konkursowego o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020, wersja 1.7.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wnioski o dofinansowanie projektu składane będą poprzez specjalnie przygotowaną aplikację - System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Narzędzie służy do przygotowania i złożenia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na ogłoszony dany nabór wniosków o dofinansowanie projektu. 
W celu napisania wniosku o dofinansowanie projektu należy skorzystać z elektronicznej wersji formularza dostępnej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Wzory umów:

Umowa standardowa o dofinansowanie projektu (wer. z 23.12.2016).

Umowa o dofinansowanie projektu rozliczana kwotami ryczałtowymi (wer. z 23.12.2016).

Umowa o dofinansowanie projektu dla powiatowych urzędów pracy w działaniu 1.1 PO WER.

Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl


Kto może starać się o środki na projekty?

Informacja dla uczestników - osób fizycznych.

Wszelkie dokumenty związane z przystąpieniem do projektu dostępne są u realizatorów poszczególnych projektów (w biurze lub na stronie internetowej projektu).

Kto może uczestniczyć w projektach skierowanych do osób młodych?