Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Projekt Pomocy Technicznej na lata 2016 - 2017

Czwartek, 11 lutego 2016 (08:27)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 12 - Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 pt. „Projekt Pomocy Technicznej na lata 2016 - 2017”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014 – 2020 poprzez zapewnienie: odpowiedniego potencjału instytucjonalnego dla pracowników zaangażowanych w realizację działań w ramach RPO WP 2014 – 2020, właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania oraz promocji.  

Wartość projektu: 1 400 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 190 000,00 PLN