Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania

Piątek, 13 marca 2015 (13:05)

W tej części serwisu zamieszczane są sprawozdania z realizacji głównie Programu Wiedza Edukacja Rozwój, przekierowanie do opracowań i analizy dotyczących programu oraz do serwisu o ewaluacji w Polsce.

Dodatkowo zamieszczone są opracowania i analizy z Programu Kapitał Ludzki z lat 2007-2013.

Brak sprawozdań dotyczących Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sprawozdania dotyczące Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - www.wup.gdansk.pl