Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Seminaria dot. Gwarancji dla Młodzieży 10-11.2014

Wtorek, 14 października 2014 (13:09)

Samorząd Województwa Pomorskiego  
zaprasza
do udziału w seminariach konsultacyjnych pt.


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku organizuje cztery seminaria konsultacyjne.

Każde spotkanie będzie składać się z:

  • przedstawienia informacji nt. przedsięwzięć na rzecz młodzieży, planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020;
  • zaprezentowanie dotychczasowych doświadczeń projektowych w województwie pomorskim dot. wsparcia młodzieży na rynku pracy (w tym rekomendacje z badań ewaluacyjnych oraz produkty projektów innowacyjnych);
  • zaprezentowanie informacji dot. problemów młodzieży oraz efektywnych form wsparcia osób młodych na rynku pracy– na przykładzie wypracowanych doświadczeń;
  • prace w grupach dot. wypracowania założeń do konkursów regionalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);
  • podsumowanie ustaleń.

Głównym celem seminariów będzie stworzenie platformy dialogu oraz przygotowanie założeń do konkursów regionalnych w ramach Gwarancji dla Młodzieży, poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Ponadto zostaną przedstawione dotychczasowe dobre praktyki oraz zostaną omówione ewentualne problemy, które mogą pojawić się na etapie tworzenia
i realizacji projektów.

Planowane godziny spotkań: 10:00 - 15:00.

Organizacja danego seminarium będzie obejmowała następujące obszary:

1. Dla osób i instytucji z powiatu kościerskiego, chojnickiego i człuchowskiego:

28.10.2014 - Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, Chojnice, ul. Piłsudskiego 30 A.


2. Dla osób i instytucji z powiatu puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot:

04.11.2014 - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - Ratusz Głównego Miasta, Gdańsk, ul. Długa 46/47.


3. Dla osób i instytucji z powiatu lęborskiego, bytowskiego, słupskiego, m. Słupsk:

07.11.2014 - Słupski Inkubator Technologiczny, Słupsk, ul. Portowa 13B.


4. Dla osób i instytucji z powiatu nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, sztumskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego:

 18.11.2014 - Sztumskie Centrum Kultury, Sztum, ul. Reja 13.


Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie drogą elektroniczną na adres:

seminarium[at]wup.gdansk.pl najpóźniej trzy dni przed daną datą spotkania.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy !!!


Szczegółowe informacje o seminariach, znajdą Państwo
w programie spotkania.


Pobierz: