Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Środa, 22 lipca 2015 (15:17)

Informacje o organizowanych wszelkiego rodzaju spotkaniach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie:

www.rpo.pomorskie.eu/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach