Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Piątek, 13 lipca 2018 (11:40)

Opisane w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych prowadzonych według zasady konkurencyjności i rozeznaniem rynku, są już dostępne.

Możesz już je pobrać ze strony:

wup.gdansk.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pamiętaj, że od 23 sierpnia br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.

Nowe wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów.

Piątek, 13 lipca 2018 (11:12)

Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe zasady w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zasady konkurencyjności i rozeznanie rynku w projektach PO WER – materiał informacyjny.

Poniedziałek, 2 lipca 2018 (14:32)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia materiał dotyczący stosowania zasad konkurencyjności i rozeznania rynku w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekty z PO WER-em dla młodych.

Poniedziałek, 2 lipca 2018 (14:16)

Nie masz ukończonych jeszcze 30 lat? Chciałbyś podjąć jakąś pracę, ale nie możesz, bo brakuje Ci doświadczenia albo odpowiednich kwalifikacji?

Znajdź sobie projekt i skorzystaj z możliwości, jakie dają Ci Fundusze Europejskie.

Indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże – to tylko kilka z różnych form pomocy, z których możesz skorzystać.

Zobacz, które projekty aktualnie wspierają młodych nie pracujących i nie uczących się. Dowiedz się, do kogo można się zwrócić, żeby skorzystać z oferty projektowej.

Dokładnie przejrzyj i wybierz te, które odbywają się w Twojej okolicy i oferują pomoc osobom takim jak Ty.

Już teraz wybierz interesujący Cię projekt.

Jak najszybciej skontaktuj się i zapytaj o szczegóły oferty.

Zobacz aktualnie realizowane projekty wspierające zawodowo osoby młode (do 29 roku życia).

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów.

Piątek, 29 czerwca 2018 (14:46)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało dla wnioskodawców i beneficjentów przewodnik po danych osobowych przetwarzanych w projektach, aby lepiej zrozumieć obowiązujące od 25 maja nowe przepisy.

Przewodnik wyjaśnia zagadnienia, o których mowa w RODO oraz w umowach o dofinansowanie projektu. Dodatkowo zawarte zostały praktyczne przykłady zastosowania konkretnych rozwiązań.

Pobierz dokument:

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zmienił siedzibę

Piątek, 29 czerwca 2018 (14:43)

Od 27.06, Główny Punkt Informacyjny mieści się na ul. Augustyńskiego 1, pok. 214 (dawna siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego).

Zobacz wskazówki dojazdu.

 

Kontakt z punktem informacyjnym:

 @: punktinformacyjny@pomorskie.eu

 

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 8.00 - 18.00

wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

 

Telefony do konsultantów:

58 326 81 47

58 326 81 48

58 326 81 52

Zobacz Punkty Informacyjne w województwie pomorskim.

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Piątek, 29 czerwca 2018 (14:42)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcje koordynatora Funduszy Europejskich w Polsce, zamieściło informacje o stanie realizacji środków unijnych w kraju.

Poradnik - Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych

Poniedziałek, 28 maja 2018 (14:38)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi udostępniło poradnik dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020".

Przede wszystkim dla beneficjentów, czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie.

Zobacz więcej na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Koszty pośrednie w projektach PO WER – materiał informacyjny.

Poniedziałek, 28 maja 2018 (14:35)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawia materiał dotyczący stosowania kosztów pośrednich w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 2.1

Wtorek, 15 maja 2018 (12:13)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.1), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Strona 1 z 22