Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

Wtorek, 28 marca 2017 (14:28)

W dniu 22.03.2017 r. zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Zobacz listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17:

Dokument w wersji PDF (477 KB)

Dokument w wersji Word - doc (267 KB)

Dodatkowo zobacz:

Ogłoszenie konkursu w PO WER 1.2.1 nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

60 rocznica Europejskiego Funduszu Społecznego

Poniedziałek, 27 marca 2017 (15:17)

25 marca 2017 roku minęło 60 lat od powstania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Jest to pierwszy fundusz wspierający rozwój społeczno-gospodarczy krajów członkowskich Unii, a zarazem najstarszy i główny europejski instrument inwestowania w ludzi.

Środki z EFS stanowią dziś istotny czynnik wspierający kraje Unii Europejskiej w tworzeniu miejsc pracy, w promowaniu lepszej edukacji, nowoczesnej administracji publicznej i włączenia społecznego, a także szeroko rozumianej zasady równości szans.

W ciągu sześćdziesięciu lat poprzez EFS udzielono wsparcia milionom mieszkańców Europy w znalezieniu zatrudnienia, w zdobyciu kwalifikacji i podwyższeniu umiejętności. Takie efekty osiągnięto dzięki realizowanym projektom w całej Europie wspartym środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym zobacz na stronach internetowych:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ec.europa.eu/esf

ec.europa.eu

wiadomosci.ngo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2016 roku.

Piątek, 24 marca 2017 (14:11)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o kolejną podpisaną umowę o dofinansowanie projektu wybranego w konkursie PO WER z 2016 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2016 PO WER 1.2.1 stan na 24.03.2017 r.

Lista wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji w PO WER 1.1.1 na lata 2017-2018

Piątek, 24 marca 2017 (14:08)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o kolejnych ocenionych pozakonkursowych wnioskach o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER na lata 2017 - 2018.

Zobacz:

Lista wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2017 PO WER 1.1.1, stan na 24.03.2017 r.

Program Kapitał Ludzki 2007-2013. Podsumowanie

Środa, 22 marca 2017 (10:09)

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program podsumowano realizację programu Kapitał Ludzki (PO KL).

Podczas posiedzenia zaprezentowano i jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji PO KL. Przedstawiono również ewaluację ex-post z realizacji Programu.

Więcej informacji na stronie:

www.power.gov.pl

Zmiany w wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Środa, 22 marca 2017 (09:37)

Nowy dokument będzie stosowany od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” właściwego komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów.

Wytyczne te mają zapewnić jednolite stosowanie przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapoznaj się z opisem zmian dokumentu (ZIP 353 KB)

Pobierz dokument:

EFS 2014-2020 (POWER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2016 roku.

Piątek, 17 marca 2017 (13:51)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o kolejną podpisaną umowę o dofinansowanie projektu wybranego w konkursie PO WER z 2016 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2016 PO WER 1.2.1 stan na 17.03.2017 r.

Podpisano kolejną umowę w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2017 rok

Piątek, 17 marca 2017 (12:13)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejną umowę na dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2017 PO WER 1.1.1 stan na 17.03.2017

Lista wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji w PO WER 1.1.1 na lata 2017-2018

Piątek, 17 marca 2017 (12:00)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o kolejnych ocenionych pozakonkursowych wnioskach o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER na lata 2017 - 2018.

Zobacz:

Lista wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2017 PO WER 1.1.1, stan na 17.03.2017 r.

W maju rusza IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017.

Piątek, 17 marca 2017 (07:21)

Zrealizowałeś ciekawy projekt. To masz szansę na jego promocję.

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich – DOFE, która odbędzie się w dniach od 18 do 21 maja 2017 r.

Dołączając do akcji, nie trzeba organizować wielkiego, spektakularnego wydarzenia.

Organizatorem DOFE jest Ministerstwo Rozwoju, które wraz z partnerami akcji wspiera promocję wszystkich wydarzeń odbywających się podczas Dni Otwartych.

Zapewniona zostanie reklama akcji w mediach ogólnopolskich i regionalnych, funkcjonalny portal ze wspólną mapą wydarzeń.

Nabór zgłoszeń do IV edycji DOFE planowany jest w marcu 2017 r. Regulamin i inne niezbędne informacje o tym wydarzeniu, wkrótce zostaną udostępnione na stronie: dniotwarte.eu.

Informacje o DOFE zamieszczone są także na portalu poświęconym Funduszom Europejskim:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz również na stronie RPO WP:  www.rpo.pomorskie.eu

Strona 1 z 24