Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Podpisano kolejne umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Piątek, 29 lipca 2016 (08:26)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  kolejne umowy na dofinansowanie projektów, ocenionych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekty zawarte na poniższej liście są kierowane do młodych (18-29 lat) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zobacz listę realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 27.07.2016.

Opublikowano nowelizacje ustawy Pzp

Środa, 27 lipca 2016 (09:27)

22 czerwca 2016 r. zostały opublikowane zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1020). Ustawa wchodzi w życie w dniu 28 lipca br. wnosząc ze sobą przystosowanie przepisów dyrektyw UE do porządku krajowego. Wyjątek stanowią  niektóre przepisy wymienione w art. 22 tej ustawy i ich termin wejścia w życie będzie późniejszy.

Dokument do pobrania na stronie: dziennikustaw.gov.pl


Zapoznaj się także z dokumentami zamieszczonymi na stronie urzędu:

EFS 2014-2020 (POWER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty krajowe


Harmonogram konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16

Czwartek, 21 lipca 2016 (14:08)

Konkurs ogłoszony został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konkurs złożono 69 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 63 mln zł.

Pobierz:
Harmonogram konkursu 1.2.1 POWER 2016 (zip 613 KB)


Zobacz ogłoszenie konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16

Nowe interpretacje w sprawie obowiązków informacyjnych beneficjentów

Czwartek, 21 lipca 2016 (13:21)

Na podstawie opublikowania przez Komisję Europejską nowych interpretacji w sprawie obowiązków informacyjnych beneficjentów, zaktualizowano bazę pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania oznaczeń.

Zapoznaj się z nowymi interpretacjami:

Pytania i odpowiedzi - FAQ (Zip 542 KB)

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wtorek, 19 lipca 2016 (11:43)

Od 15 lipca 2016 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 30 czerwca 2016 r.

Wtorek, 19 lipca 2016 (11:10)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie, w tym również z PO WER.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.

Zobacz listę realizowanych projektów na 30 czerwca 2016 r., a także wcześniejsze jej wersje.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wtorek, 19 lipca 2016 (11:07)

Ministerstwo Rozwoju zebrało już pierwsze doświadczenia odnośnie realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej.

Wynikiem tego jest decyzja o potrzebie wprowadzenia zmian do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Na stronie internetowej Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty” można zapoznać się z propozycją zmian do wytycznych, a także wziąć udział w konsultacjach.

Wszelkie uwagi do zmian w dokumencie można zgłaszać do 22 lipca 2016 r.

 

Projekt wytycznych, jak i formularz zgłoszeniowy są zamieszczone pod adresem:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podpisano kolejną umowę w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Czwartek, 14 lipca 2016 (12:12)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  kolejną umowę o dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz listę realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 14.07.2016.

Podpisano kolejną umowę w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Poniedziałek, 11 lipca 2016 (15:10)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  kolejną umowę o dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.


Zobacz listę realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 11.07.2016.

Podpisanie kolejnych umów w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Środa, 6 lipca 2016 (14:07)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  kolejne umowy na dofinansowanie projektów, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz listę realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 06.07.2016

Strona 1 z 16