Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2017

Środa, 11 stycznia 2017 (12:58)

10 stycznia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1
PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 23 grudnia 2016 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Zobacz więcej:
Fundusze Europejskie / EFS 2014-2020 (PO WER) / Dowiedz się więcej / Weź udział w szkoleniach i konferencjach / Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2017

Ważna informacja dla Beneficjenta dot. zakończonego roku obrotowego we wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania POWER 1.2.1

Środa, 11 stycznia 2017 (11:57)

Ministerstwo Rozwoju wydało interpretacje dotyczącą obrotu wnioskodawcy i partnerów biorących udział w projekcie. Oznacza to, że w ogłoszonym konkursie POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 IOK będzie brał pod uwagę podczas oceny formalnej zakończony obrót za rok 2015 r.

 

Pobierz dokument:
Pismo MR z dn. 09.01.2017 o sygn. DZF-IV.7620.1.2017.JSta.1

Zapoznaj się z innymi dokumentami dotyczących interpretacji instytucji zarządzającej:
Fundusze Europejskie/EFS 2014-2020 (PO WER)/Dowiedz się więcej/Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Nowe wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020

Czwartek, 5 stycznia 2017 (10:05)

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach EFS.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 2 stycznia 2017 r.

Czwartek, 5 stycznia 2017 (10:03)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie, w tym również z RPO WP 2014-2020.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 2 stycznia 2017 r.

Zobacz wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2017 r. PO WER 1.1.1

Czwartek, 5 stycznia 2017 (09:51)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza

do składania wniosków o dofinansowanie projektów

na 2017/2018 rok

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminach

od 09.01.2017 do 20.01.2017 w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego.


Zobacz całościowe ogłoszenie w zakładce: Skorzystaj z programu / Zobacz ogłoszenia
i wyniki naborów wniosków / Ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w 2017 r.

Piątek, 23 grudnia 2016 (12:19)

 

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza do składania wniosków

na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr

POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I
Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
– projekty konkursowe.

Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania:

Wnioski przyjmowane będą w terminie

od 23.01.2017 do 06.02.2017 r.
(do godziny 15:00),

w kancelarii - II piętro, pokój 212, w godzinach od 8:00 do 15:00,

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.

 

Celem ogłoszonego konkursu jest:

wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób do 29 roku życia, pozostających bez pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz niezarejestrowane w urzędach pracy.


Zobacz całościowe ogłoszenie w zakładce: Skorzystaj z programu / Zobacz ogłoszenia
i wyniki naborów wniosków / Ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.

Miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE na dzień ogłoszenia konkursu

Piątek, 23 grudnia 2016 (12:15)

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu 1.2.1 PO WER 2017

Piątek, 23 grudnia 2016 (12:13)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

 Zobacz szczegóły.

Kwalifikacje w projektach. Ważna informacja dla wnioskodawców konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

Piątek, 23 grudnia 2016 (12:11)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący funkcję Instytucji Organizującej Konkurs dla naboru wniosków nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 informuje, że każdy potencjalny wnioskodawca zobligowany jest do zapoznania się z  materiałem Ministerstwa Rozwoju "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Szansa dla młodych. Powołanie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wtorek, 20 grudnia 2016 (12:46)

Komisja Europejska  7 grudnia 2016 r. powołała Europejski Korpus Solidarności.

Strona 1 z 21