Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kwalifikowalność kosztów racjonalnych usprawnień – interpretacja wytycznych

Czwartek, 8 grudnia 2016 (13:05)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia stanowisko w sprawie interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczących kosztów racjonalnych usprawnień i ich występowania w projekcie.

 

Pobierz dokument:

Pismo MR z dn. 29.11.2016 r. o sygnaturze DZF-IV.7620.28.2016.ESo (PDF 154 KB)

 

Dodatkowo dowiedz się więcej odnośnie interpretacji wytycznych :

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 30 listopada 2016

Poniedziałek, 5 grudnia 2016 (14:58)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie, w tym również z PO WER.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 30 listopada 2016 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2017 r.

Czwartek, 1 grudnia 2016 (13:20)

Zobacz harmonogram naborów wniosków na 2017 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Harmonogram PO WER na 2017 r. 


Dodatkowo zobacz również harmonogram konkursów we wszystkich programach na 2017 rok:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz kryteria wyboru projektów na 2017 na wsparcie osób młodych na rynku pracy (Roczny Plan Działania).

Wyniki konkursu PO WER 1.2.1 2016

Czwartek, 1 grudnia 2016 (13:12)


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

Zobacz:

Wyniki wyboru wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 1.6.

Czwartek, 24 listopada 2016 (14:33)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 1.6), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Webinarium: Złap wiatr w biznesowe żagle dzięki dotacjom z UE. 29 listopada.

Czwartek, 24 listopada 2016 (14:06)

Prowadzisz mikro, małą albo średnią firmę? Jesteś zainteresowany niskooprocentowaną pożyczką albo starasz się o kredyt w banku i potrzebujesz gwarancji?

Fundusze Europejskie mogą Ci pomóc w rozwoju!

Podczas webinarium, już w najbliższy wtorek 29 listopada o godz. 14, dowiesz się z jakich dotacji i innych możliwości wsparcia możesz skorzystać.

Przejdź na stronę Funduszy Europejskich, aby dowiedzieć się szczegółów.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zobacz również relacje z poprzednich webinariów:

  • Dotacje dla MŚP, Innowacyjność, Współpraca Nauki i Biznesu;
  • Fundusze Europejskie na założenie własnej działalności lub start-upów;
  • Przygotowanie wniosku o dotację i realizacja projektu;
  • Wsparcie na rozwój kompetencji pracowników.

Są one dostępne na stronie: serwisy.gazetaprawna.pl/fundusze-unijne

GdM - Gwarancja dla młodzieży. Wnioski i doświadczenia.

Piątek, 18 listopada 2016 (13:42)

Fundusze Europejskie: Broszura dla osób niedowidzących i niewidomych

Piątek, 18 listopada 2016 (13:39)

Dla czytających dotykiem.

Webinarium: Fundusze Europejskie dla osób z niepełnosprawnościami. 22 listopada

Piątek, 18 listopada 2016 (13:38)

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chcesz wiedzieć co oferują Fundusze Europejskie?

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wtorek, 8 listopada 2016 (13:06)

Od 2 listopada 2016 r. obowiązuje nowa wersja wytycznych w zakresie rynku pracy na lata 2014-2020.

Strona 1 z 20