Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Podpisanie kolejnych umów w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Poniedziałek, 27 czerwca 2016 (09:42)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  kolejne umowy na dofinansowanie projektu, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz listę realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 23.06.2016.

Końcowa lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2015 roku.

Piątek, 24 czerwca 2016 (10:18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o  kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER z 2015 roku nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Jest to końcowa lista projektów, z którymi urząd podpisał umowy w ramach powyższego konkursu.

Projekty będą realizowane w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Zobacz:

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2015 PO WER 1.2.1 stan na 24.06.2016 r.

Podpisanie pierwszej umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Środa, 22 czerwca 2016 (11:36)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał pierwszą umowę na dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz listę realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 21.06.2016.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów 2014-2020: informacja i promocja

Piątek, 17 czerwca 2016 (10:38)

Ministerstwo Rozwoju udostępnia zaktualizowany  podręcznik, który został napisany  z myślą o wnioskodawcach i beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.
Podręcznik ten ma ułatwić opracowanie wniosku o dofinansowanie, jak i realizację projektu w zakresie informacji i promocji.  Przedstawia on przydatne opisy, porady oraz wskazówki dla beneficjenta, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne.

Podręcznik bazuje na wytycznych Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Podręcznik można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

 

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2015 roku.

Czwartek, 16 czerwca 2016 (12:36)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER z 2015 roku nr. POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Projekty będą realizowane w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Zobacz:

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2015 PO WER 1.2.1 stan na 14.06.2016 r.

Lista wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji w PO WER 1.1.1/2016

Czwartek, 16 czerwca 2016 (12:33)

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o kolejnych ocenionych pozakonkursowych wnioskach o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Pobierz:

Zobacz listę wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 15.06.2016 r.

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.

Czwartek, 16 czerwca 2016 (12:32)

7 czerwca ukazał się poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Dokument ten skierowany jest zarówno do aplikujących o fundusze, realizatorów projektów, jak i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020 (instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych), w tym również do osób oceniających projekty.

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2015 roku.

Wtorek, 7 czerwca 2016 (14:36)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę podpisanych umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER z 2015 roku nr. POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Projekty będą realizowane w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Zobacz:

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2015 PO WER 1.2.1 stan na 02.06.2016 r.

Lista wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji w PO WER 1.1.1/2016

Wtorek, 7 czerwca 2016 (14:32)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o kolejnych ocenionych pozakonkursowych wnioskach o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Pobierz:

Zobacz listę wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 06.06.2016 r

Instrukcja użytkownika SOWA dla Beneficjentów

Poniedziałek, 6 czerwca 2016 (11:53)

Informujemy, iż pojawiła się nowa wersja 2.0  instrukcji użytkownika w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców i beneficjentów.

Pobierz:

Link do instrukcji wersja 2.0 z dn.30.05.16 r. (PDF 3,64 MB)

Strona 1 z 15