Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasada konkurencyjności – szkolenie

Wtorek, 13 listopada 2018 (14:35)

20 listopada, w Gdańsku, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje szkolenie „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”.

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 8:00 do 15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Program, formularz rejestracyjny i szczegóły spotkania na stronie:

pomorskiewunii.pomorskie.eu

lub

portalu Funduszy Europejskich.

Kryteria konkursowe na 2019 r. w PO WER w woj. pomorskim.

Piątek, 26 października 2018 (11:47)

Instytucja Zarządzająca PO WER zatwierdziła warunki konkursowe dla PO WER na 2019 r.  w woj. pomorskim.

Zobacz więcej.

 

Współpraca i doświadczenia ponadnarodowe. Poszerzenie projektu standardowego o komponent ponadnarodowy.

Czwartek, 18 października 2018 (08:23)

Logo projektu Ścieżka Współpracy. Jasno szare tło w kratkę, a na nim narysowana pokręcona droga z kolorowymi punktatorami co jakąś odległość.

Fundacja Fundusz Współpracy od września 2018 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Relacja ze spotkania. Młodzi bierni zawodowo – nieodkryty potencjał rynku pracy. II FORUM PORP

Poniedziałek, 8 października 2018 (11:38)

3 października, w Gdańsku, pod hasłem „Młodzi bierni zawodowo – nieodkryty potencjał rynku pracy”, odbyło się II Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Zgromadziło ono wiele osób zainteresowanych aktywizacją, edukacją czy zatrudnianiem osób młodych, nieaktywnych zawodowo.

Spotkanie stanowiło początek do dyskusji o przyczynach bierności młodych i gotowości pomorskich przedsiębiorców do zatrudniania osób z pokolenia Y i Z.

Zobacz więcej.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 30.09.2018 r.

Poniedziałek, 8 października 2018 (11:28)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 30 września 2018 r.

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2018 r.

Piątek, 5 października 2018 (14:55)

Zobacz zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zobacz informację o harmonogramie PO WER 2018 na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Harmonogram PO WER na 2018 r., obowiązujący od 28.09.2018 r.

 

Harmonogram oraz kryteria konkursu PO WER w woj. pomorskim.

Dodatkowo zobacz również harmonogram konkursów we wszystkich programach na 2018 rok na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER.

Piątek, 5 października 2018 (14:52)

W wyniku wprowadzonych zmian w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, wersja 11.0,

dokonano aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER.

Pobierz:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER wer. 1.9.

 

Wyznaczenie minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej na 2019 r. dla PO WER

Piątek, 5 października 2018 (14:50)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na portalu Funduszy Europejskich zamieściło komunikat dotyczący minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej do zastosowania przez Instytucje Pośredniczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) w 2019 r.

Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, w obszarze celu tematycznego 8, przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

 

Więcej informacji na stronie:

www.power.gov.pl

 

 

Wyniki konkursu na wsparcie dla młodych - PO WER 1.2.1 2018.

Czwartek, 27 września 2018 (12:58)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów zwiększających możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, w województwie pomorskim.

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów potrzebną do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1544).

Zobacz: Wyniki wyboru wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Nowa wersja SOWA. Zmiany.

Czwartek, 27 września 2018 (12:55)

z 26 na 27 września w godzinach nocnych (ze środy na czwartek) została przeprowadzona aktualizacja systemu SOWA – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, wersja 11.0.

Jakie są wprowadzone zmiany?

Strona 1 z 24