Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

SOWA: aktualizacja systemu do wersji 6.0

Poniedziałek, 29 sierpnia 2016 (14:46)

Udostępniona została nowa wersja SOWA oznaczona numerem 6.0.  W ramach aktualizacji dodano nowy moduł - Bank pomysłów.

Moduł ten wprowadza możliwość dodawania przez każdego zalogowanego użytkownika zgłoszeń/ pomysłów dotyczących rozwoju oraz modyfikacji funkcjonalności SOWA. Opublikowane pomysły będą widoczne dla innych użytkowników. System zapewnia możliwość oddawania głosów popierających dany pomysł lub przeciwnych.


Wraz z aktualizacją systemu w zakładce Pomoc w SOWA dostępne są nowe wersje instrukcji:
- instrukcja użytkownika SOWA - instytucje (wersja 4.0)
- instrukcja użytkownika SOWA beneficjenci (wersja 3.0)
- procedura zgłaszania problemów technicznych (wersja 2.0)

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami systemu.

 Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po zakończeniu procedury odwoławczej.

Czwartek, 25 sierpnia 2016 (14:55)

Po zakończeniu procedury odwoławczej oceny formalnej przedstawiamy listę projektów które zostały zaliczone do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16

Zapraszamy do lektury tegorocznej edycji biuletynu „Tu się pracuje”

Poniedziałek, 22 sierpnia 2016 (15:11)

Tegoroczne wydanie w całości poświęcone jest osobom młodym, które dopiero rozpoczynają swoje życie zawodowe i wchodzą na pomorski rynek pracy. Wszyscy bohaterowie prezentowani w publikacji wzięli udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a większość z nich otrzymała dotację na rozwój własnej działalności gospodarczej.

miniatura

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi naszymi publikacjami pod adresem www.wup.gdansk.pl/publikacje

Podpisano kolejną umowę w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Piątek, 19 sierpnia 2016 (13:08)


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  kolejne umowy na dofinansowanie projektów, ocenionych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekty zawarte w poniższej liście są kierowane do młodych (18-29 lat) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 17.08.2016

Podpisano kolejną umowę w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Piątek, 12 sierpnia 2016 (14:40)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejną umowę na dofinansowanie projektów, ocenionych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekty zawarte na poniższej liście są kierowane do młodych (18-29 lat) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 11.08.2016

Nakręć się na sukces i wygraj 100 tys. na promocję swojego pomysłu.

Piątek, 12 sierpnia 2016 (14:32)

Stworzyłeś własny biznes lub zrealizowałeś ciekawy pomysł przy pomocy Funduszy Europejskich?

Pokaż to innym, światu i wygraj nagrody, które jeszcze bardziej Cię nakręcą!

Konkurs realizuje portal Interia.pl we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Żeby wziąć w nim udział, do 15 października br., należy przesłać film, w którym trzeba ciekawie opowiedzieć o swoim pomyśle/projekcie/sukcesie (koniecznie zrealizowanym dzięki wsparciu z unijnych środków).

 

Więcej szczegółów o konkursie na stronach:

www.youtube.com

Wyniki konkursu PO WER 1.2.1 2015 – aktualizacja listy o projekty wybrane do realizacji, uwzględnione z procedury odwoławczej od oceny merytorycznej.

Środa, 10 sierpnia 2016 (10:05)

Po zakończeniu procedury odwoławczej od wyników oceny merytorycznej dla konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria
i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).
Zobacz ustawę na stronie www.isap.sejm.gov.pl .

 

Zobacz: Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej, po procedurze odwoławczej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Opublikowano nowe akty wykonawcze w związku z nowelizacją ustawy Pzp.

Środa, 10 sierpnia 2016 (09:52)

Informujemy, że do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (PZP), zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020),

Podpisano kolejne umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Piątek, 29 lipca 2016 (08:26)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  kolejne umowy na dofinansowanie projektów, ocenionych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekty zawarte na poniższej liście są kierowane do młodych (18-29 lat) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zobacz listę realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 27.07.2016.

Opublikowano nowelizacje ustawy Pzp

Środa, 27 lipca 2016 (09:27)

22 czerwca 2016 r. zostały opublikowane zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1020). Ustawa wchodzi w życie w dniu 28 lipca br. wnosząc ze sobą przystosowanie przepisów dyrektyw UE do porządku krajowego. Wyjątek stanowią  niektóre przepisy wymienione w art. 22 tej ustawy i ich termin wejścia w życie będzie późniejszy.

Dokument do pobrania na stronie: dziennikustaw.gov.pl


Zapoznaj się także z dokumentami zamieszczonymi na stronie urzędu:

EFS 2014-2020 (POWER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty krajowe


Strona 1 z 17