Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Interpretacja w sprawie zamówień udzielanych w częściach w zamówieniach publicznych.

Piątek, 24 lutego 2017 (11:20)

Ministerstwo Rozwoju (MR) zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wystosowało interpretację dotyczącą udzielania zamówień w częściach.

Interpretacja ta odnosi się do zapisu art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) o zamówieniach, w związku z zapisami w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Rusza IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017.

Piątek, 24 lutego 2017 (11:14)

Zrealizowałeś ciekawy projekt. To masz szansę na jego promocję.

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich – DOFE, która odbędzie się w dniach od 18 do 21 maja 2017 r.

Dołączając do akcji, nie trzeba organizować wielkiego, spektakularnego wydarzenia.

Organizatorem DOFE jest Ministerstwo Rozwoju, które wraz z partnerami akcji wspiera promocję wszystkich wydarzeń odbywających się podczas Dni Otwartych.

Zapewniona zostanie reklama akcji w mediach ogólnopolskich i regionalnych, funkcjonalny portal ze wspólną mapą wydarzeń.

Nabór zgłoszeń do IV edycji DOFE planowany jest w marcu 2017 r. Regulamin i inne niezbędne informacje o tym wydarzeniu, wkrótce zostaną udostępnione na stronie: dniotwarte.eu.

Informacje o DOFE zamieszczone są także na portalu poświęconym Funduszom Europejskim:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz również na stronie RPO WP:  www.rpo.pomorskie.eu

Masz ciekawy pomysł i szukasz środków finansowych, potrzebujesz wsparcia w realizacji projektu?

Piątek, 24 lutego 2017 (11:13)

Masz ciekawy pomysł, szukasz środków finansowych, potrzebujesz wsparcia w realizacji projektu, ta kampania jest właśnie dla Ciebie - „Zapytaj o Fundusze Europejskie”.

Lista wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji w PO WER 1.1.1 na lata 2017 – 2018

Wtorek, 21 lutego 2017 (11:59)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o ocenionych pozakonkursowych wnioskach o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER na lata 2017 - 2018.

 

Pobierz:
Lista wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2017 PO WER 1.1.1, stan na 21.02.2017 r.

Wyniki konkursu PO WER 1.2.1 2016 – aktualizacja listy o projekty uwzględnione z procedury odwoławczej od oceny merytorycznej, wybrane do realizacji.

Piątek, 17 lutego 2017 (14:07)

SOWA: Instrukcja użytkownika SOWA dla wnioskodawców/ beneficjentów 5.0

Wtorek, 14 lutego 2017 (09:13)


Udostępniona została nowa wersja Instrukcji użytkownika SOWA oznaczona numerem 5.0.  W ramach aktualizacji dodano kwestię dopuszczającą realizację naborów jedynie z uwzględnieniem elektronicznej formy składania wniosków o dofinansowanie projektów za pośrednictwem SOWA.

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją instrukcji.

  Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2016r.

Czwartek, 2 lutego 2017 (14:23)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o kolejną podpisaną umowę o dofinansowanie projektu wybranego w konkursie PO WER z 2016 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2016 PO WER 1.2.1 stan na 01.02.2017 r.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 31 stycznia 2017 r.

Czwartek, 2 lutego 2017 (13:57)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie, w tym również z PO WER.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 31 stycznia 2017 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2016 roku

Środa, 1 lutego 2017 (10:37)


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę pierwszych podpisanych umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER z 2016 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2016 PO WER 1.2.1 stan na 31.01.2017 r.

PIFE - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich - nowe usługi

Piątek, 27 stycznia 2017 (12:46)

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich od stycznia tego roku wprowadziły nowe usługi:

1) indywidualne konsultacje u klientów w swojej siedzibie, którzy zamierzają aplikować w konkretnym konkursie i przystąpiły do przygotowania wniosku lub już realizują projekt z Funduszy Europejskich (FE). Specjaliści z Punktów Informacyjnych wyjaśnią wątpliwości, które się pojawiły oraz wytłumaczą jak prawidłowo wypełnić wniosek;

2) poprowadzenie lekcji i wykładów poświęconych Funduszom Europejskim dla osób młodych w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i uczelniach wyższych, które zgłoszą chęć współpracy.

Strona 1 z 22