Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasada konkurencyjności – szkolenie.

Wtorek, 13 listopada 2018 (14:32)

20 listopada, w Gdańsku, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje szkolenie „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”.

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 8:00 do 15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Program, formularz rejestracyjny i szczegóły spotkania na stronie:

pomorskiewunii.pomorskie.eu

lub

portalu Funduszy Europejskich.

Wyznaczenie minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej na 2019 r. dla RPO.

Piątek, 26 października 2018 (11:33)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na portalu Funduszy Europejskich zamieściło komunikat dotyczący minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej do zastosowania przez Instytucje Zarządzające regionalnymi programami (IZ RPO) w 2019 r.

 

Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów przyjętych do realizacji, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

 

Więcej informacji na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie na Pomorzu to #Realnarzeczywistość. Kampania informacyjna.

Poniedziałek, 15 października 2018 (14:33)

Trwa kampania informacyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). To unijny program realizowany na terenie Pomorza, przez samorząd województwa pomorskiego.

Dzięki tej akcji możesz poznać projekty, które są realizowane w Twoim regionie, okolicy.

Obecnie jest ich bardzo dużo. A może korzystasz z któregoś z nich?

 

Wejdź i zobacz.

www.rpo.pomorskie.eu

 

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Poniedziałek, 15 października 2018 (14:20)

11 października 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.


SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP 2012 - 2020) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

strona Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego 2014-2020

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 30.09.2018 r.

Poniedziałek, 8 października 2018 (11:25)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 30 września 2018 r.

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. 09.2018

Wtorek, 11 września 2018 (14:32)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcje koordynatora Funduszy Europejskich w Polsce, opublikowało informacje o stanie realizacji środków unijnych w kraju.

Przedstawione dane przygotowane zostały przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa na podstawie danych gromadzonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014.

 

Zapoznaj się:

Lista umów według miejsc realizacji.

Lista umów według formy prawnej beneficjenta. 

Lista umów według celu tematycznego i kategorii interwencji.

Lista umów z miejscami realizacji.

Wnioski o płatność do certyfikacji według miejsc realizacji.

Wnioski o płatność do certyfikacji według formy prawnej beneficjenta.

Wnioski o płatność do certyfikacji według celu tematycznego i kategorii interwencji.

Fundusze Europejskie na Instagramie.

Poniedziałek, 10 września 2018 (13:13)

Ruszył oficjalny profil Funduszy Europejskich w Polsce na Instagramie!

Przekonaj się, że projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich są wszędzie - wystarczy tylko się rozejrzeć!

Odkryj i zobacz zmodernizowane miejsca na mapie Polski, odkrycia polskich naukowców i sukcesy polskich firm, dzięki środkom z UE!

Zaobserwuj @FunduszeEuropejskie i bądź zawsze na bieżąco!

Pamiętaj, Fundusze Europejskie są również na Facebooku.

Odwiedź także ogólnopolski portal o Funduszach Europejskich.

 

Dla zainteresowanych wykorzystywaniem pieniędzy Unijnych na Pomorzu, warto odwiedzić serwis Regionalnego Programu: www.rpo.pomorskie.eu

Zapoznaj się z publikacjami Wojewódzkiego Urzędu pracy w Gdańsku.

Efekty finansowania działań dzięki Funduszom Europejskim.

Stan realizacji RPO WP 2014-2020. 07.2018

Wtorek, 21 sierpnia 2018 (12:16)

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przygotowała „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

Dokument ten prezentuje stan realizacji Programu oraz osiągnięte wybrane efekty w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców itp.

Więcej informacji na stronie:

www.rpo.pomorskie.eu

Pobierz:

Raport

Materiały o Funduszach Europejskich są bezpłatne.

Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 (10:12)

Uważaj na nieuczciwe firmy, które oferują odpłatne materiały dotyczące Funduszy Europejskich (FE).

Ważna rzecz to to, że materiały na temat Funduszy Europejskich są bezpłatne.

Zmiany w Programie RPO WP na lata 2014-2020.

Piątek, 10 sierpnia 2018 (10:16)

Komisja Europejska, 5 lipca 2018 roku, przekazała decyzję C (2018) 4398 zatwierdzającą zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Strona 1 z 17