Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 w woj. pomorskim.

Piątek, 9 marca 2018 (11:22)

W dniach od 11 do 13 maja br. na terenie województwa pomorskiego, jak i całego kraju, odbędzie się 5 edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

Koordynatorem całej akcji będzie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - zatwierdzone.

Piątek, 9 marca 2018 (11:19)

7 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zamieszczone zostało ogłoszenie o Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Publikacja zapytań ofertowych przez wnioskodawców w Bazie Konkurencyjności.

Piątek, 9 marca 2018 (11:16)

Na stronie Baza Konkurencyjności opublikowano najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z Bazy.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 28.02.2018r.

Wtorek, 6 marca 2018 (12:41)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 28 luty 2018 r.

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Baza Konkurencyjności - publikacja zapytań ofertowych przez wnioskodawców.

Wtorek, 27 lutego 2018 (13:44)

Zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wprowadzono wymóg dotyczący publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta.

Dokonano rozbudowy Bazy konkurencyjności, będącej narzędziem do publikacji zapytań ofertowych. Teraz istnieje możliwość publikowania zapytań ofertowych w Bazie także przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków.

Więcej informacji na stronie:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.pomorskie.eu

Podręcznik Beneficjenta SL 2014, wersja 2.0, uzupełnienie do RPO WP 2014-2020.

Wtorek, 27 lutego 2018 (12:31)

Od 23 lutego dla realizatorów projektów w ramach RPO WP 2014-2020 obowiązuje Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.0 wraz z uzupełnieniem o zapisy dotyczące tego programu.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

lub ze strony dotyczącej programu RPO WP 2014-2020:

www.rpo.pomorskie.eu

Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany RPO WP 2014-2020.

Wtorek, 27 lutego 2018 (12:29)

Od 14 lutego do 21 marca trwają konsultacje społeczne projektu zmian RPO WP 2014-2020.

Konsultacje prowadzone są przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Więcej informacji o zmianach w programie, jak i o sposobie prowadzonych konsultacji można znaleźć na stornie programu RPO WP:

www.rpo.pomorskie.eu

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 na Pomorzu.

Wtorek, 27 lutego 2018 (12:27)

W tym roku czeka nas kolejna, 5 edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W dniach od 11 do 13 maja br. na terenie województwa pomorskiego, jak i całego kraju, będzie można wziąć udział w wielu wydarzeniach organizowanych dzięki projektom finansowanym ze środków Funduszy Europejskich.

W ubiegłym roku, w trakcie tego wydarzenia na terenie województwa pomorskiego w akcji aktywnie uczestniczyło kilka tysięcy mieszkańców.

Także i podczas tej edycji, liczymy na Państwa udział i aktywność, a na pomysłowość realizatorów projektów, którzy będą chcieli pochwalić się przed odwiedzającymi swoją przygodą z Funduszami Europejskimi.

Informację o DOFE można znaleźć na stronie dot. RPO WP 2014-2020:

www.rpo.pomorskie.eu

Zmiany w wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Wtorek, 27 lutego 2018 (12:23)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaktualizowało Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Zmiany przede wszystkim dotyczą dostosowania zapisów do znowelizowanej ustawy wdrożeniowej z 11 lipca 2014 r.

Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -JEDZ.

Wtorek, 27 lutego 2018 (12:17)

Od 18 kwietnia 2018 r., obowiązywać będą nowe sposoby przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Strona 1 z 21