Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Podpisanie umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.1 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Wtorek, 8 sierpnia 2017 (10:11)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020.

 

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

 

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 stan na 08.08.2017.

Podpisanie umów w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.2 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Wtorek, 1 sierpnia 2017 (10:02)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-004/17 w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020.

 

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

 

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-004/17 stan na 01.08.2017.

Podpisanie umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.1 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Wtorek, 1 sierpnia 2017 (09:51)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020.

 

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

 

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 stan na 01.08.2017.

Ustawa wdrożeniowa dot. Funduszy Europejskich, znowelizowana

Środa, 26 lipca 2017 (12:01)

Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”), którą 24 lipca 2017 r. zaakceptował prezydent, jest jednym z elementów tzw. Konstytucji Biznesu.

Podpisanie umów w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.1 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Wtorek, 25 lipca 2017 (09:47)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020.

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 stan na 24.07.2017.

Podpisanie umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.2 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Wtorek, 25 lipca 2017 (09:45)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-004/17 w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020.

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-004/17 stan na 24.07.2017.

Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok w RPO WP 2014-2020

Poniedziałek, 24 lipca 2017 (14:36)

Zobacz zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, obowiązującym od 20.07.2017r., na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodatkowo zobacz również harmonogram konkursów we wszystkich programach na 2017 rok na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podpisanie umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.1 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Środa, 19 lipca 2017 (14:55)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu, wybranego w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020.

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

 

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.01-IP-01-22-003/17 stan na 19.07.2017.

Podpisanie umów w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.2 RPO WP 2014-2020 na 2017 rok.

Środa, 19 lipca 2017 (14:51)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-004/17 w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020.

Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy
z naboru nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-004/17 stan na 19.07.2017.

Zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014

Poniedziałek, 17 lipca 2017 (14:27)

Informujemy o udostępnieniu zaktualizowanej instrukcji multimedialnej dla beneficjentów korzystających z SL2014.

Jest ona dostępna pod dotychczasowym adresem:

http://instrukcja.sl2014.gov.pl

Dodatkowo, można skorzystać z angielskiej wersji instrukcji dostępnej pod adresem:

http://manual.sl2014.gov.pl


Uwaga: otwierając instrukcję, należy korzystać z jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

Dodatkowo zapoznaj się z Podręcznikiem Beneficjenta SL 2014 na stronie:

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

 

Strona 1 z 15