Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Efekty działania Gwarancji na rzecz młodzieży w Europie

Piątek, 20 marca 2015 (13:38)

Gwarancja na rzecz młodzieży w praktyce na terenie Unii Europejskiej.

Dzięki wsparciu z programu Gwarancji na rzecz młodzież, wielu młodym ludziom w Europie udało się znaleźć pracę lub szkoląc się, otrzymać kwalifikacje.

 

Europejski Fundusz Społeczny pomógł Europejczyków znaleźć pracę w latach 2007-2014

Poniedziałek, 27 lutego 2017 (13:54)

Komisja Europejska opublikowała raport ewaluacyjny podsumowujący rezultaty programów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2013.

Więcej informacji na stronie:

www.power.gov.pl

ec.europa.eu

Dodatkowo zobacz:

The ESF at work - www.youtube.com

European Social Fund at The Skills Show 2015 - www.youtube.com

Lista filmów dot. Europejskiego Funduszu Społecznego - www.youtube.com

Program Wiedza Edukacja Rozwój z pierwszymi efektami

Piątek, 4 marca 2016 (14:10)

1,6 mld zł – to wartość 402 umów podpisanych dotychczas w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Więcej informacji na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

www.mr.gov.pl