Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Oferty pracy za granicą – EURES

Wyszukiwarka Ofert pracy EURES

Metryczka oferty
Nazwa oferty:

PRACOWNIK DO ZBIORU WIŚNI, JABŁEK I GRUSZEK

Numer oferty:

135/2017

Kraj:

Holandia

Data wprowadzenia do systemu:

2017-06-14

Opis pracodawcy:

LTO Seizoenarbeid B.V.
Agro Business Park 1 (adres organizacji LTO)
Holandia
e-mail: info@seasonalwork.nl
tel.: 00 31 88 - 472 42 00

Gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą wiśni (3ha) oraz jabłek i gruszek (18ha). Pracodawca sezonowo zatrudnia około 30 pracowników.

Opis miejsca pracy:

prowincja Utrecht - środkowa Holandia

Opis pracy:

Praca sezonowa przy zbiorach wiśni, jabłek i gruszek, przerzedzanie gruszek - wykonywana w pozycji   stojącej na otwartym powietrzu.

Liczba miejsc:

10

Wymagania
Znajomość języka:

Nie wymagany.

Znajomość jęz. angielskiego w zakresie umożliwiającym komunikację będzie dużym atutem.

Wykształcenie:

Nie określono

Doświadczenie:

Mile widziane przy zbiorach owoców lub w pracach polowych - w gospodarstwie rolnym, ogrodnictwie, sadownictwie.

Inne:

Dokładność i delikatność przy zbiorach. Umiejętność pracy w grupie, pozytywne nastawienie i wysoka motywacja do pracy. Gotowość do ciężkiej pracy. Dobry stan zdrowia i dobra kondycja fizyczna.  Umiejętność szybkiego uczenia się.

Warunki pracy
Rozpoczęcie pracy:

Początek lipca – do uzgodnienia z pracodawcą

Czas pracy:

Pełny wymiar czasu pracy

40-50 godz./tyg., 6 dni, czasami również w niedziele (w zależności od warunków pogodowych).

Wynagrodzenie:

9,43 EUR brutto/godz. - zgodnie z Holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (CAO)

Koszt ubezpieczenia ponosi pracownik – 20,02 Euro tygodniowo

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony:

zbiory wiśni i przerzedzanie gruszek - od 1 lipca -  4 - 6 tygodni

zbiory jabłek i gruszek - od początku września - 4 - 5 tygodni

Zakwaterowanie:

Pracodawca oferuje zakwaterowanie na kempingu - koszt ponosi pracownik  - 63 Euro tygodniowo (łącznie z kosztami gazu, wody, elektryczności, internetu). Dostęp do kuchni.

Inne
Rekrutacja kontakt:

CV z opisem ewentualnego doświadczenia oraz aktualnym zdjęciem należy sporządzić w jęz. angielskim lub polskim i przesłać do doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

email: beata.chroscinska@wup.wrotapodlasia.pl – w tytule emaila proszę wpisać -  Holandia – PRACOWNIK DO ZBIORU WIŚNI, JABŁEK I GRUSZEK

Tel. 85 74 97 235

WUP w Białymstoku,

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

e-mail do pracodawcy: info@heiligenbergfruit.nl

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Adres pracodawcy zostanie udostępniony zakwalifikowanym do pracy kandydatom.

 

Ważność oferty:

08.09.2017

Uwagi:

• Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.  

• Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.

• Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,  15-354 Białystok.

• Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 z póź. zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.

• Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.

Pliki do pobrania
Oferta pracy (1,07MB)

PRACOWNIK DO PAKOWANIA SZPARAGÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU SZPARAGÓW

Zobacz.

PRACOWNICY DO ZBIORU MALIN

Zobacz.

MALARZ

Zobacz.