Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Targi pracy

Informacje na temat targów pracy organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a także inne instytucje publiczne.

A Ty gdzie chciałbyś pracować? EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia

Czwartek, 28 lipca 2016 (10:25)

Skorzystaj z międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Zapewnimy Ci bezpłatną, profesjonalną obsługę. Przyjdź do najbliższego urzędu pracy i zapytaj o EURES.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce - projekt ProRecognition

Środa, 27 lipca 2016 (09:28)

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech.

Publikacja "Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników”

Czwartek, 26 czerwca 2014 (11:00)

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem „Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników”, który powstał w wyniku współpracy międzynarodowej pomiędzy ekspertami reprezentującymi
cztery organy ochrony danych:
• Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z Polski
• Biuro Ochrony Danych z Republiki Czeskiej
• Agencja Ochrony Danych Osobowych z Chorwacji
• Komisja Ochrony Danych Osobowych z Republiki Bułgarii.
Publikacja skierowana jest do osób fizycznych poszukujących pracy lub zatrudnionych w sektorze publicznym lub prywatnym. Publikacja obejmuje swoim zakresem cały okres zatrudnienia – od momentu poszukiwania pracy, poprzez rozmowy kwalifikacyjne, do podjęcia i zakończenia zatrudnienia.

Publikacja "Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia"

Wtorek, 9 lipca 2013 (13:06)

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną wydaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu poznania swoich praw i obowiązków przed wyjazdem zarobkowym do Holandii. Bruszura poświęcona jest wyjazdom do pracy w Holandii za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Zapraszamy do lektury!

KELNER (CHEF DE RANG) /KUCHARZ / POKOJOWA

Zobacz.

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Zobacz.

KIEROWCA C + E

Zobacz.

ŚLUSARZ

Zobacz.

Programy Regionalne

Adresy i linki instytucji publicznych