Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

20 listopada (czwartek) zapraszamy na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG

miniatura

Wydarzenie będzie realizowane w czwartek 20.XI po raz szósty jednocześnie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, w tym samym czasie, w tej samej formule – celem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców.

Celem Przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości - zarówno indywidualnej działalności gospodarczej (IDG), jak również szeroko pojętej przedsiębiorczości

Wydarzenie centralne będzie zorganizowane w Człuchowie przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Człuchowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Gdańsku.

Koordynator wszystkich wydarzeń
: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (kontakt: Anna Kaczorowska a_kaczorowska@wup.gdansk.pl)

Zaproszeni Partnerzy: Instytucje zaangażowane w proces uruchomienia działalności gospodarczej: przedstawiciele urzędów miast/gmin, Urząd Statystyczny, urzędy skarbowe, ZUS, PIP, PIH, Sanepid, jednostki finansujące (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, pożyczkodawcy i banki), instytucje wspierające przedsiębiorczość (doradcze, informacyjne), instytucje wdrażające, realizujące programy unijne, organizacje pozarządowe (w tym także w zakresie ekonomii społecznej), punkty informacyjne i konsultacyjne itp.

Wstęp na wszystkie wydarzenia BEZPŁATNY

Do dyspozycji osób zainteresowanych rozwojem własnej przedsiębiorczości, w tym m.in. prowadzeniem działalności gospodarczej będą np.:

 • stoiska informacyjno – doradcze instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces zakładania działalności gospodarczej;
 • stoiska instytucji wspierających przedsiębiorczość, informujących o narzędziach i formach wsparcia IDG, rozwijania szeroko pojętej przedsiębiorczości;
 • informacje dotyczące przemieszczania się za pracą, w tym o możliwościach wsparcia;
 • informacje dotyczące zakładania  spółdzielni socjalnych;
 • doradcy zawodowi z możliwością zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania innych porad związanych z przedsiębiorczością,
 • pośrednicy pracy / doradcy lub asystenci EURES, u których będzie można uzyskać informacje dotyczące zakładania i prowadzenia IDG w krajach UE,
 • stoiska z informacjami na temat możliwości pozyskiwania środków z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej,
 • stoiska prezentujące osiągnięcia osób, które uzyskały dotacje z Funduszu Pracy i cały czas prowadzą i rozwijają swoją firmę - dobre przykłady;
 • spotkania z pracodawcami;
 • stoiska instytucji wspomagających i uzupełniających proces zakładania IDG (np. PIP, SANEPID, PEFRON. itp.),
 • prezentacje i pokazy multimedialne,
 • szkolenia, warsztaty, spotkania tematyczne ...

Wydarzenie zostało wpisane do kalendarza
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
i ujęte w planie działań regionalnych
realizowanych w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości

W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 3000 osób.

Dziękujemy i zapraszamy w tym roku 20 listopada.

Programy Regionalne

ASYSTENT KUCHARZA - KUCHNIA CHIŃSKA

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU WIŚNI, JABŁEK I GRUSZEK

Zobacz.

PRACOWNIK DO UKŁADANIA BUKIETÓW KWIATOWYCH

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU ENDYWII , SELERA NACIOWEGO I CEBULI

Zobacz.