Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Piątek, 16 grudnia 2016 (12:48)

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59) Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

 

Wnioskowanie przez Dyrektorów szkół o wydanie opinii będzie przebiegać zgodnie z poniższą procedurą.

 

Procedura opiniowania wniosków w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia

 

  1. Dyrektor szkoły składa do Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) dwa wnioski o wydanie opinii w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia – 1 egzemplarz wniosku skierowany do  PRRP (odniesienie w nagłówku wniosku), drugi do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (PWRRP)- odniesienie w nagłówku wniosku;
  2. PUP (obsługujący powiatową radę rynku pracy) przesyła do WUP (obsługującego wojewódzką radę rynku pracy) egzemplarz wniosku skierowany do PWRRP wraz z opiniującą go uchwałą PRRP (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
  3. Data wpływu wniosku do WUP rozpoczyna procedurę wydania opinii przez PWRRP;
  4. Terminy przyjmowania i rozpatrywania przez PWRRP wniosków określa poniżej zamieszczony  harmonogram.

 

Harmonogram przyjmowania i rozpatrywania przez PWRRP wniosków w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w I kwartale 2018 roku:

Nabór wniosków

Wydanie opinii przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Gdańsku

   do 15 stycznia 2018 roku

 II połowa lutego 2018 roku

do 15 lutego 2018 roku

II połowa marca 2018 roku

do 15 marca 2018 roku

   II połowa kwietnia 2018 roku

 

 

 

 

 

Co do zasady procedura ta przewiduje przeprowadzenie procesu opiniowania przez PWRRP wszystkich kierunków uruchamianych w roku szkolnym 2018/2019 na przełomie I/II kwartału 2018 r. W przypadku wniosków wpływających w ciągu roku, będą one rozpatrywane na bieżąco z zachowaniem powyżej określonych zasad i procedur.

 

Określona powyżej procedura wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2018 roku.


 

Pliki do pobrania
Wzór wniosku (46,52kB)
Wzór wniosku (PDF, 337,49kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

PRACOWNIK DO ZBIORU TRUSKAWEK W SZKLARNI

Zobacz.

CIEŚLA/STOLARZ BUDOWLANY

Zobacz.

HYDRAULIK

Zobacz.

PRZEWODNIK TURYSTYKI KAJAKOWEJ - STAŻYSTA

Zobacz.