Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Odwołanie posiedzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Środa, 21 marca 2018 (12:14)

Informujemy, że XII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało odwołane.

Ponadto informujemy, że kolejne posiedzenie PWRRP zostało zaplanowane na 17 kwietnia 2018 r.

XII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Piątek, 9 marca 2018 (09:38)

Informujemy, że XII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 14 marca 2018 r. Tematem posiedzenia będą procedowane wnioski, które wpłynęły w II turze tj. do dnia 15.02.2018 r. 

Ponadto informujemy, że aktualnie trwa nabór w ramach III tury tj. do dnia 15.03.2018r. -decyduje data wpływu do WUP.

XI posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku

Czwartek, 18 stycznia 2018 (13:14)

Informujemy, że XI posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 20 lutego 2018 r. Tematem posiedzenia będą procedowane wnioski, które wpłynęły w I turze tj. do dnia 15.01.2018 r. 

Ponadto informujemy, że aktualnie trwa nabór w ramach II tury tj. do dnia 15.02.2018r. - decyduje data wpływu do WUP.

Informujemy, że nowa procedura opiniowania kierunków kształcenia w zawodzie obowiązuje od dnia 4 stycznia 2018 r.

Środa, 17 stycznia 2018 (13:24)

Ujednolicona procedura opiniowania wniosków w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie

Czwartek, 21 grudnia 2017 (10:33)

Informujemy, że na X posiedzeniu w dniu 12.12.2017 r. PWRRP przyjęła procedurę opiniowania wniosków w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie.

Wszystkie szczegóły zostały zamieszczone w zakładce ,,Opiniowanie nowych kierunków kształcenia".

Zmiana składu członków PWRRP

Wtorek, 19 grudnia 2017 (14:02)

Informujemy, że dnia 27 listopada 2017 r. zmienił się skład członków PWRRP.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją z funkcji członka Pani Małgorzaty Ciecholińskiej i powołaniem przez Marszałka Województwa Pomorskiego na jej miejsce Pana Piotra Cymanowskiego- jako przedstawiciela Fundacji Pokolenia w Tczewie.

Strona 1 z 3

OPIEKUN DOMOWY

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO UKŁADANIA KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO OBRÓBKI CEBULEK TULIPANÓW

Zobacz.