Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informujemy, że nowa procedura opiniowania kierunków kształcenia w zawodzie obowiązuje od dnia 4 stycznia 2018 r.

Środa, 17 stycznia 2018 (13:24)

Ujednolicona procedura opiniowania wniosków w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie

Czwartek, 21 grudnia 2017 (10:33)

Informujemy, że na X posiedzeniu w dniu 12.12.2017 r. PWRRP przyjęła procedurę opiniowania wniosków w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie.

Wszystkie szczegóły zostały zamieszczone w zakładce ,,Opiniowanie nowych kierunków kształcenia".

Zmiana składu członków PWRRP

Wtorek, 19 grudnia 2017 (14:02)

Informujemy, że dnia 27 listopada 2017 r. zmienił się skład członków PWRRP.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją z funkcji członka Pani Małgorzaty Ciecholińskiej i powołaniem przez Marszałka Województwa Pomorskiego na jej miejsce Pana Piotra Cymanowskiego- jako przedstawiciela Fundacji Pokolenia w Tczewie.

Spotkanie PWRRP z Przewodniczącymi Powiatowych Rad Rynku Pracy oraz Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy

Piątek, 21 lipca 2017 (07:59)

Stanowisko PWRRP w sprawie planowanej reformy funkcjonowania urzędów pracy

Wtorek, 27 czerwca 2017 (09:52)

Podczas VII posiedzenia, członkowie Rady omówili stanowisko PWRRP w sprawie planowanej reformy funkcjonowania urzędów pracy. Efektem prac było podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Nowy wzór wniosku o wydanie opinii PWRRP w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Województwie Pomorskim od 1 czerwca 2017 roku

Czwartek, 25 maja 2017 (11:53)

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 60/2017 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia trybu pracy Zespołu ds. opiniowania kierunków kształcenia zawodowego Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz zatwierdzenia wzoru wniosku dyrektora szkoły/placówki o wydanie opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia od dnia 1 czerwca 2017 roku obowiązuje nowy wzór wniosku. Do wniosków złożonych przed tym terminem stosuje się odpowiednio dotychczasowy wzór wniosku.

Wnioski należy dostarczyć pod adres:

Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

Strona 1 z 2

PRACOWNIK DO ZBIORU TRUSKAWEK W SZKLARNI

Zobacz.

CIEŚLA/STOLARZ BUDOWLANY

Zobacz.

HYDRAULIK

Zobacz.

PRZEWODNIK TURYSTYKI KAJAKOWEJ - STAŻYSTA

Zobacz.