Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nowy wzór wniosku o wydanie opinii PWRRP w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Województwie Pomorskim od 1 czerwca 2017 roku

Czwartek, 25 maja 2017 (11:53)

Informujemy, że zgodnie z uchwałą 60/2017 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia trybu pracy Zespołu ds. opiniowania kierunków kształcenia zawodowego Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz zatwierdzenia wzoru wniosku dyrektora szkoły/placówki o wydanie opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia od dnia 1 czerwca 2017 roku obowiązuje nowy wzór wniosku. Do wniosków złożonych przed tym terminem stosuje się odpowiednio dotychczasowy wzór wniosku.

Wnioski należy dostarczyć pod adres:

Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

III posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Wtorek, 7 lutego 2017 (10:23)

Termin składania wniosków o wydanie opinii PWRRP w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Województwie Pomorskim – III posiedzenie

Wtorek, 3 stycznia 2017 (07:47)

Informujemy, że termin składania wniosków o wydanie opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Województwie Pomorskim mija 17 stycznia 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną włączone do porządku obrad III Posiedzenia PWRRP w dniu 1 lutego 2017 r.

Wnioski należy dostarczyć pod adres:

Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

II posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Piątek, 16 grudnia 2016 (09:49)

Termin składania wniosków o wydanie opinii PWRRP w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Województwie Pomorskim

Czwartek, 17 listopada 2016 (10:54)

Inauguracyjne posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku

Czwartek, 17 listopada 2016 (10:36)

SPECJALISTA IT

Zobacz.

CIEŚLA/STOLARZ

Zobacz.

HYDRAULIK

Zobacz.

MECHANIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH - AUTOBUSÓW

Zobacz.