Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Dział promocji indywidualnej działalności gospodarczej - IDG

Piątek, 24 kwietnia 2009 (14:38)

Z naszej strony o przedsiębiorczości, przygotowanej głównie pod kątem osób zakładających indywidualną działalność gospodarczą dowiesz się….

Jak z dobrego pomysłu uczynić dobry plan
Co zrobić aby zarejestrować działalność gospodarczą
Kto może pomóc przy pojawiających się licznych przeszkodach
Gdzie uzyskać dotację z Funduszu Pracy


Działalność gospodarczą można zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarówno samodzielnie przez Internet, jak i osobiście w urzędzie miasta i gminy oraz wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza). Do czasu przeniesienia danych z ewidencji gminnych do CEIDG, organy gmin pozostają organem ewidencyjnym na "starych" zasadach. Wniosek o wpis CEIDG-1 dostępny jest na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz na platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

W związku z powyższym, niektóre czynności opisane w naszych poradnikach i ulotkach, można dokonać także poprzez złożenie wniosku CEIDG, bez osobistego składania dokumentów w urzędach. Dotyczy to np. Urzędu Statystycznego, niektórych czynności w Urzędzie Skarbowym czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji z zakładce kroki do założenia indywidualnej działalności gospodarczej

Nasze publikacje dotyczące prezdsiębiorczości:

Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą

Formy wspierania rozwoju małych firm w ramach Funduszu Pracy

Formy wspierania pracodawców w ramach Funduszu Pracy

Ulotka turystyczna

Samozatrudnienie w turystyce dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Audycje:

Indywidualna działalność gospodarcza:dotacja z PUP dla osoby bezrobotnej,zakładanie firmy najważniejsze informacje

Wersja PDF

Indywidualna działalność gospodarcza: prowadzenie działalności na wsi

Wersja PDF

Finansowe wsparcie dla przedsiębiorcy: rozwój firmy, nowe miejsce pracy dla os. bezrobotnej

Wersja PDF

Programy Regionalne

OPIEKUN DOMOWY

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO UKŁADANIA KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO OBRÓBKI CEBULEK TULIPANÓW

Zobacz.