Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Projekty zakończone

Czwartek, 30 lipca 2009 (12:00)

Projekty własne na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, finansowane przy wsparciu środków Unii Europejskiej realizujemy od wielu lat. Aktywne uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, krajowych oraz ponadnarodowych inicjatywach wspierających rozwój rynku pracy czyni nas doświadczonym i rzeczowym Partnerem w dziedzinie rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku projektami. Szczegółowe informacje znajdują się w panelu obok.

Programy Regionalne

OSOBA DO PRZYCINANIA DRZEW OWOCOWYCH

Zobacz.

MURARZ

Zobacz.

STOLARZ

Zobacz.

SZEF KUCHNI, KUCHARZE, GŁÓWNY KELNER, KELNERZY

Zobacz.