Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Programy Regionalne w województwie pomorskim w 2017 r.

Piątek, 7 kwietnia 2017 (13:07)

Jedną z form wsparcia, wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są programy regionalne. Wprowadzenie do ustawy programów regionalnych miało na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja programów regionalnych daje bowiem samorządowi województwa możliwość ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

Projekty zakończone

Czwartek, 30 lipca 2009 (12:00)

Programy Regionalne

OPIEKUN DOMOWY

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO UKŁADANIA KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO OBRÓBKI CEBULEK TULIPANÓW

Zobacz.