Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Strefa cudzoziemców

Wtorek, 24 kwietnia 2018 (13:16)

 

POŚREDNICTWO PRACY

Dla obywateli państw Uni Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego Urząd oferuje wsparcie w podejmowaniu pracy za granicą poprzez sieć EURES, której celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników.

Dla obywateli innych państw, m.in. Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Armenii i innych, Urząd oferuje wsparcie doradcze w podjęciu pracy w Polsce. Skorzystaj z porady specjalisty i dowiedz się jak bezpiecznie poszukiwać pracy w Polsce przez urzędy pracy i prywatne agencje zatrudnienia, na jakich zasadach odbywa się rekrutacja i podejmowanie pracy, zaplanuj wcześniej swój wyjazd do pracy uzyskując kompleksową informację nt. warunków życia i pracy w Polsce.

Warunki życia i pracy w Polsce
Doradca EURES przedstawi aktualną sytuację na rynku pracy z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępne miejsca pracy, w jakich zawodach i branżach. Ponadto można uzyskać poradę nt. warunków pracy i życia w Polsce, informacje te są szczególnie przydatne w procesie relokacji do kraju i obejmują kwestie takie jak zakwaterowanie, komunikacja, opieka zdrowotna, edukacja, podatki, zabezpieczenia społeczne.  

Usługi doradcze świadczone są bezpłatnie w formie porady indywidualnej lub warsztatów dla grup przez doradców EURES. Wystarczy, że zgłosisz się do nas osobiście lub skontaktujesz się telefonicznie albo wyślesz e-maila.

Kontakt do doradców EURES


 

Porady dla osób korzystających z usług agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych

KRAJOWY REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami prowadzącymi rejestr agencji zatrudnienia oraz rejestr instytucji szkoleniowych. Dowiedz się na jakich zasadach działają legalne agencje zatrudnienia, sprawdź czy agencja posiada certyfikat uprawniający do świadczenia usług rynku pracy, upewnij się jakie są jej obowiązki w stosunku do osób korzystających z usług rynku pracy. Wykaz wszystkich agencji zatrudnienia dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.        
Więcej informacji

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
Rejestr umożliwia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy orientację w rynku ofert szkoleniowych oraz ułatwia dotarcie do oferty szkoleniowej realizowanej nawet przez drobne, prywatne firmy. Osoby zainteresowane mają dostęp do bogatej bazy danych usług szkoleniowych.
Więcej informacji


 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Pracujesz, ale nie w swoim zawodzie? Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu kariery zawodowej w Polsce? Zastanawiasz się nad przekwalifikowaniem? Skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Poradnictwo zawodowe to jedna z usług urzędu pracy. Świadczona jest bezpłatnie w formie porady indywidualnej lub grupowej. Wystarczy, że zarejestrujesz się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Jeśli nie chcesz się rejestrować, skorzystaj z pomocy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Z usług Centrum mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie.

Korzyści
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu informacji o rynku pracy, zawodach, możliwościach szkoleń i kształcenia. Przy pomocy standaryzowanych metod, badając kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, doradca udzieli porad dotyczących wyboru zawodu czy zmiany kwalifikacji. Specjalista może skierować na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu. Korzystając z usług poradnictwa, uzyskasz pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. Poradnictwo zawodowe przygotowuje do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, informuje o umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. W ramach poradnictwa są także prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym w zakresie m.in.:
- przygotowania dokumentów aplikacyjnych
- pomoc w analizie rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych
- omawianie sposobów poszukiwania pracy
- przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
  Więcej informacji

Warsztaty – porady grupowe
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące zagadnień związanych z rozwojem osobistym i procesem poszukiwania pracy, przygotowaniem do rozmowy rekrutacyjnej, autoprezentacją. Warsztaty organizowane są przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku i w Słupsku. Szczegółowe informacje dotycząca tematyki, terminów i miejsc  

Indywidualne porady zawodowe adresowane do pracodawców i ich pracowników
Pracodawcy również mogą skorzystać z poradnictwa zawodowego. Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na wniosek pracodawcy udzielają bezpłatnej pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie indywidualnych porad zawodowych. Poradnictwo zawodowe wspiera procesy zmierzające do efektywnego wykorzystania potencjału pracowników. Doradcy udzielają pomocy między innymi w doborze szkoleń lub profilu studiów podyplomowych, w tym finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
Więcej informacji

Uwaga! Usługa poradnictwa zawodowego jest bezpłatna, konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Usługi poradnictwa zawodowego świadczymy w języku polskim.


 

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
(m.in. konsultacje specjalistów: prawnik, psycholog, doradca zawodowy, nauka języka polskiego)
Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1
tel. 512 949 109
www.cwii.org.pl

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców
(m.in. informacje pobytowe i prawne, wsparcie w bieżących trudnościach, wsparcie psychologiczne)
Sopot Kamienny Potok, ul. Młyńska 11
tel. 504 943 910
www.facebook.com/sciiwc


 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 

ulotka dla pracodawców - Jak zatrudnić cudzoziemca

ulotka dla pracowników - Praca w Polsce


MONTER WENTYLACJI

Zobacz.

OPIEKUN DOMOWY

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO UKŁADANIA KWIATÓW

Zobacz.