Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Uchwały Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - 2018

Środa, 21 lutego 2018 (08:19)
w sprawie przyjęcia znaku graficznego Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Ranku Pracy 1/2018 08.02.2018

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „krawiec” w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie

2/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „lakiernik” w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie
3/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „magazynier logistyk” w Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku
4/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „ślusarz” w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych
w Lęborku
5/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „elektromechanik” w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku
6/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „technik automatyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Noblistów Polskich w Słupsku
7/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „szkutnik” w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
8/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „magazynier logistyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Malborku
9/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 10/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „technik dentystyczny” w Medyczno-Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach
11/2018 20.02.2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik inżynierii środowiska i melioracji” w Technikum nr 2 w Chojnicach 12/2018 20.02.2018
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego za rok 2017, oraz działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 13/2018 20.02.2018