Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

"AKTYWNI Z PASJĄ" - cykl warsztatów skierowanych do Seniorów - październik - grudzień 2018r.

Dodano: Wtorek, 28 sierpia 2018 (13:08)

Od października ponownie rozpoczynamy cykl warsztatów pn. „Aktywni z Pasją”, dedykowanych Seniorom, którzy chcą zachować aktywność społeczną i zawodową, zadbać  o swój rozwój osobisty, pobudzać kreatywność oraz dzielić się pasją z innymi. 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 59 84 68 308 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku,
ul. Jaracza 18 A

 16.10.2018r. (10:00 – 13:00)
Mapa marzeń – mapa celów
Miejsce: Stowarzyszenie Seniorzy w Bytowie
Marzenie jako realny cel.
• Bariery w osiąganiu wyznaczonego celu.

Świadome dążenie do celu.
• Tworzenie mapy marzeń.

27.11.2018r. (10:00 – 13:00)
Stresuj się dobrze – zarządzanie stresem
Miejsce: Stowarzyszenie Seniorzy w Bytowie
Czym jest stres.
• Stresory w życiu.

• Kontrola – klucz do zarządzania stresem.

03.12.2018r. (10:00 – 12:00)
Przestrzeń dla seniora
Miejsce: Akademia Pomorska w Słupsku – Uniwersytet III Wieku
Potrzeba aktywności zawodowej seniorów.
• Na rozwój nigdy nie jest za późno.