Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Bezpłatne szkolenia dla agencji zatrudnienia

Dodano: Wtorek, 7 maja 2019 (14:51)

miniatura

„Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy – legalne zatrudnienie, bezpieczna praca” – pod takim hasłem rozpoczynamy tegoroczny cykl bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli agencji zatrudnienia. Pierwsze spotkanie już 22 maja w Gdańsku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, co roku organizuje szkolenia dla przedstawicieli pomorskich agencji zatrudnienia z zakresu obowiązujących przepisów prawa dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych oraz legalności zatrudniania cudzoziemców.

Aktualnie na Pomorzu już blisko 600 agencji dysponuje certyfikatem pozwalającym legalnie świadczyć  usługi  rynku pracy. W 2018 roku za pośrednictwem agencji w naszym regionie zatrudnienie zdobyło 75 tysięcy osób, z czego 25 tysięcy nowych pracowników to  cudzoziemcy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki  profesjonalnie i  legalnie działającym agencjom zatrudnienia pracodawcy w różnych branżach mogą zapewnić kompetentną kadrę w swoich firmach. Dlatego w gestii samorządu województwa leży dbałość o stałe podnoszenie jakości pracy agencji zatrudnienia oraz  cykliczne szkolenia ich pracowników, dzięki  czemu poprawia się bezpieczeństwo zarówno osób korzystających z ich usług, jak i samych agencji zatrudnienia.

Do współpracy przy organizacji tegorocznego cyklu szkoleń zaprosiliśmy Państwową Inspekcję  Pracy, Straż Graniczną, Izbę Administracji Skarbowej, Pomorski Urząd Wojewódzki, powiatowe urzędy pracy oraz Gdański Model Integracji Cudzoziemców. Podczas trzech spotkań będziemy rozmawiać o prawach  przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych, przepisach obowiązujących pracodawców zatrudniających cudzoziemców, zarządzaniu różnorodnością kulturową w miejscu pracy.

Pierwsze szkolenie już 22 maja w godz. 10:00 -14:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego (sala okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.  Zgłoszenia udziału w formie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) należy przesłać do 20 maja br. na adres e-mail: m_krauze@wup.gdansk.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne szkolenia odbędą się 18 września i 27 listopada.

Pliki do pobrania
Harmonogram szkolenie 22.05.2019 (PDF, 479,89kB)
Formularz zgłoszeniowy (326,4kB)
Zaproszenie (PDF, 186,17kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.