Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Bezrobocie w lutym na tym samym poziomie, co w styczniu

Dodano: Wtorek, 12 marca 2019 (15:12)

miniatura

Według szacunkowych danych, w lutym 2019 roku stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 5,2% i nie zmieniła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do lutego 2018 roku stopa bezrobocia była niższa o 0,4 pkt. proc.

Liczba osób bezrobotnych w Pomorskiem wyniosła 49,7 tys. W stosunku do stycznia bieżącego roku oznacza to wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1,1 procent (tj. o  0,5 tys. osób).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej spadła o 7,2 procent, tj. o 0,6 tys. ofert. Według wstępnych danych, pracodawcy zgłosili do pomorskich urzędów pracy 8,3 tys. ofert pracy.

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy  www.porp.pl