Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Doradcy zawodowi odkrywają talenty Pomorzan

Dodano: Piątek, 21 grudnia 2018 (15:12)

miniatura

W Pomorskim Systemie Poradnictwa Zawodowego działa już 120 doradców, którzy służą mieszkańcom regionu pomocą przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Koniec roku to dobry moment, by podsumować tegoroczne działania w ramach sieci.

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego (PSPZ) wdrażany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako zobowiązanie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego działanie opiera się na partnerstwie, współpracy i dzieleniu się dobrymi praktykami doradców zawodowych reprezentujących instytucje i podmioty świadczące usługi poradnictwa zawodowego na terenie naszego województwa. Z założenia PSPZ ma być elementem wsparcia mieszkańców naszego regionu, pomagającym im w świadomym kształtowaniu drogi zawodowej.

– Samorząd Województwa Pomorskiego zawsze bardzo cenił poradnictwo zawodowe, jednak jego znaczenie wzrosło szczególnie w ostatnim czasie, kiedy na rynku pracy brakuje pracowników. W takiej sytuacji nie możemy pozwolić sobie na marnowanie potencjału naszych klientów, dlatego ważne jest, aby poznali oni swoje talenty i kierowali się nimi przy wybieraniu ścieżki kariery – mówiła Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, otwierając spotkanie podsumowujące tegoroczne działania w ramach PSPZ, które odbyło się 5 grudnia pod hasłem „Razem odkrywamy talenty Pomorzan”.

Z sukcesem dla Pomorzan

Obszar działań doradców zawodowych jest szeroki, dotyczy wielu grup klientów. W ramach działań PSPZ w 2018 roku zrealizowano wydarzenia skierowane między innymi do seniorów, kobiet, a także młodzieży szkolnej.

– Nie skupiamy się tylko na jednej grupie, ponieważ chcemy, aby poradnictwo zawodowe było dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego regionu, żeby było blisko i wspierało Pomorzan na każdym etapie ich życia zawodowego – podkreślała Anna Lewicka, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działającego w ramach WUP w Gdańsku.

Tegoroczne przedsięwzięcia realizowane w ramach PSPZ, tj. Marzec na Obcasach, Aktywni z Pasją, Doradź Mądrze i Wybieraj Mądrze cieszyły się dużym powodzeniem, a uczestnicy spotkań mieli okazję doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, kreatywnego myślenia oraz związane z planowaniem drogi zawodowej. Dużym sukcesem był także zorganizowany w ramach PSPZ Pomorski Dzień Przedsiębiorczości, który odbywał się w tym roku 14 listopada. W przedsięwzięciu udział wzięły wówczas 244 instytucje z całego regionu, organizując wydarzenia dla ponad 3200 osób.

Spora dawka inspiracji

Uczestnicy spotkania podsumowującego działania doradców zawodowych otrzymali sporą dawkę wiedzy i motywacji od Michała Zawadki i Anna Brzosko, specjalistów z zakresu rozwoju osobistego, odkrywania talentów oraz motywowania do zmian. Opowiadali oni m.in. o tym jak doradcy zawodowi mogą odnaleźć się w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie i jak pomóc młodym ludziom funkcjonować w takiej rzeczywistości.

– Pamiętajmy, że doświadczenie nie musi oznaczać kompetencji w danej dziedzinie. Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na to, że u kandydatów do pracy najważniejszy jest potencjał – mówiła Anna Brzosko. – Postawa opierająca się na otwartości i gotowości do nauki dla wielu pracodawców liczy się bardziej niż wykształcenie i doświadczenie. Rolą doradców zawodowych jest odkrywanie tego potencjału u swoich klientów.

Galerie