Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy

Dodano: Piątek, 29 czerwca 2018 (11:38)

miniatura

W maju 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 734,01 zł i było wyższe o 6,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

W maju 2018 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy  8,9  tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 2,2 tys. mniej niż w miesiącu poprzednim.

Do ewidencji  powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego wpisano 12,1 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz 193  zezwolenia na pracę sezonową. W porównaniu do kwietnia 2018 r. liczba oświadczeń zmniejszyła się o 663, natomiast liczba zezwoleń zwiększyła się o 73.

Więcej informacji na www.porp.pl