Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia

Dodano: Wtorek, 2 stycznia 2018 (15:54)

miniatura

Przypominamy o konieczności aktualizacji danych zarejestrowanym instytucjom szkoleniowym oraz agencjom zatrudnienia do 31 stycznia 2018 r. 

Kontynuacja działalności szkoleniowej na 2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przypomina zarejestrowanym instytucjom szkoleniowym o obowiązku poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym poprzez złożenie w terminie od 1 do 31 stycznia 2018 r. aktualnych danych w stosunku do danych zawartych w rejestrze.

Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przypomina agencjom zatrudnienia wpisanym do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) o obowiązku przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017 do dnia 31 stycznia 2018 r.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz tutaj