Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Integrujemy cudzoziemców

Dodano: Środa, 11 kwietnia 2018 (14:47)

miniatura

O tym co należy zrobić, żeby zatrzymać zagranicznych pracowników na Pomorzu dyskutowaliśmy 9 kwietnia w Gdyni podczas konferencji „Wyzwania dla samorządu terytorialnego w dobie imigracji ekonomicznej”.

 

W wydarzeniu zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Miastem Gdynią i Muzeum Emigracji w Gdyni wzięli udział m.in. samorządowcy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców, eksperci zajmujący się tematyką migracji oraz przedstawiciele sektora NGO.

Potrzebujemy obcokrajowców

Na Pomorzu liczba imigrantów w ciągu pięciu lat wzrosła czterokrotnie. To wielkie wyzwanie, ale i szansa dla regionu, którego gospodarka dzięki obcokrajowcom ma szansę nadal się rozwijać.

Chcemy nawiązywać do wielkich tradycji przeszłości, kiedy Pomorze było otwarte na cudzoziemców i różnorodne kulturowo – podkreślał na konferencji Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Potrzebujemy pracowników. W zakładach pracy w całym regionie brakuje wykwalifikowanych kadr. Musimy stworzyć takie warunki, by ci ludzie chcieli zostać u nas na stałe. Skoro nie ma rozwiązań na poziomie krajowym, musimy sami zorganizować odpowiednią sieć wsparcia.

Konferencja w Muzeum Emigracji w Gdyni była okazją do zaprezentowania działań Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie wsparcia cudzoziemców pracujących na Pomorzu.

To ludzie, którzy wnoszą swoje doświadczenie, pracę i wartości – mówił Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Wpływają na rozwój naszego regionu, dlatego chcemy zająć się integracją na poziomie systemowym. Zaczęliśmy, przy współpracy Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, realizować program szkoleń dla urzędników, którzy mają kontakt z cudzoziemcami. To pierwszy krok do powstania Pomorskiego Samorządowego Centrum Kompetencji w zakresie Wsparcia Imigrantów.

Działania samorządu związane są z procedurą legalizacji pracy i pobytu, wspieraniem przedsiębiorczości, ochroną zdrowia, edukacją, pomocą społeczną i  integracją ze społecznością lokalną.

więcej o wydarzeniu

Galerie