Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Jesienne dane o rynku pracy

Dodano: Piątek, 26 października 2018 (15:29)

miniatura

We wrześniu tego roku stopa bezrobocia w Pomorskiem wyniosła 4,8 %, i w stosunku do poprzedniego miesiąca, była wyższa o 0,1 pkt. proc.

Według stanu na 31 września b.r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa zwiększyła się o 0,2%  i wyniosła 44,3 tys. osób. Rozpatrując sytuację w poszczególnych powiatach, największy wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w powiecie puckim o 13,1% i nowodworskim o 12,9%, natomiast największy spadek zanotowano w Sopocie (4,8%).

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy www.porp.pl