Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

"KARIERA OD NOWA" - październik - grudzień 2018r.

Dodano: Czwartek, 27 września 2018 (13:28)

Cykl "Kariera od nowa" jest propozycją warsztatów dla osób planujących podjąć aktywność zawodową po raz pierwszy, ale także dla osób które chciałyby powrócić na rynek pracy

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 59 84 68 308 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku,
ul. Jaracza 18A 76-200 Słupsk

05.10.2018r. (9:00 – 12:00)

Twoja wizytówka zawodowa

Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

Warsztat skierowany jest do osób oddalonych od rynku pracy i przedstawia zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów aplikacyjnych

 • Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
 • Analiza posiadanych umiejętności i kompetencji.
 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

09.10.2018r.(9:00 – 12:00)

W Tobie jest moc – budowanie poczucia własnej wartości

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Ustce

Warsztat ukierunkowany na podniesienie poczucia własnej wartości

 • Czym jest poczucie wartości.
 • Obraz samego siebie.
 • Jak budować poczucie własnej wartości.

26.10.2018r. (9:00 – 12:00)

Twoja wizytówka zawodowa

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Potęgowie

 • Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
 • Analiza posiadanych umiejętności i kompetencji.
 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

06.11.2018r. (9:00 – 12:00)

Twoja wizytówka zawodowa

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Ustce

 • Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
 • Analiza posiadanych umiejętności i kompetencji.
 • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

09.11.2018r. (9:00 – 12:00)

Networking zbuduj pozytywne relacje

Warsztat skierowany jest do osób oddalonych od rynku pracy i przedstawiający  zagadnienia związane z doskonaleniem umiejętności  pozyskiwania kontaktów w poszukiwaniu zatrudnienia.

Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

 • Czym jest networking
 • Nawiązywanie kontaktów – sztuka poznawania właściwych osób.

16.11.2018r. (9:00 – 12:00)

Chcieć i móc – rozwój motywacji

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Potęgowie

 • Czym jest dla mnie motywacja.
 • Co mnie napędza – wewnętrzny „motor”.

20.11.2018r. (9:00 – 12:00)

Nowa praca – nowe wyzwania

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Ustce

 • Skuteczne formy poruszania się po rynku pracy.
 • Współczesny rynek pracy.

21.11.2018r. (10:00 – 14:00)

Stresuj się dobrze – zarządzanie stresem

Warsztat poświęcony jest zagadnieniom związanym ze stresem oraz świadomym poczuciu kontroli

Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

 • Czym jest stres.
 • Stresory w życiu.
 • Kontrola – klucz do zarządzania stresem.

28.11.2018r. (8:00 – 11:00)

Skuteczny start na rynku pracy

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

 • Rynek pracy XIX wieku
 • Metody poszukiwania zatrudnienia
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

03-04.12.2018r. (10:00- 12:00)

Świadoma mama

Miejsce: Szkoła Rodzenia Jakość Narodzin Jakość Życia

Dwudniowe spotkanie skierowane do kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim

04.12.2018r. (9:00 – 12:00)

Networking zbuduj pozytywne relacje

Warsztat  przedstawiający  zagadnienia związane z doskonaleniem umiejętności  pozyskiwania kontaktów w poszukiwaniu zatrudnienia.

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Ustce

 • Czym jest networking.
 • Nawiązywanie kontaktów – sztuka poznawania właściwych osób.

07.12.2018r. (9:00 – 12:00)

Wyznaczaj, planuj działaj – skuteczne osiąganie celów.

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Potęgowie

 • Wyznaczanie celów.
 • Jak osiągać wyznaczone cele.

10.12.2018r.  ( 10:00 -14:00)

Mapa marzeń – mapa celów

Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

 • Marzenie jako realny cel.
 • Bariery w osiąganiu wyznaczonego celu.
 • Świadome dążenie do celu.
 • Tworzenie mapy marzeń.

12.12.2018r. (8:00- 11:00)

Tworzenie dokumentów  aplikacyjnych

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

 • Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
 • Błędy w tworzeniu CV i listu motywacyjnego.

14.12.2018r. (9:00 – 12:00)

Ja teraz i w przyszłości – budowanie ścieżki kariery zawodowej

Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

 • Kim byłem/łam a kim chcę być?
 • Planowanie własnej kariery.

18.12.2018r. (9:00 – 12:00)

Mosty zamiast murów – komunikuj się swobodnie

Warsztat  przedstawiający  zagadnienia związane z doskonaleniem umiejętności  komunikowania się z innymi.

Miejsce: Centrum Integracji Społecznej w Ustce

 • Komunikacja – nawiązanie kontaktu.
 • Metody ułatwiające komunikację.