Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Konkurs PO WER – przedłużamy termin naboru o tydzień

Dodano: Piątek, 15 marca 2019 (15:45)

miniatura

Na projekty wspierające młodych Pomorzan czekamy do 25 marca, do godziny 12.tej. Wciąż jest więc szansa dla projektodawców, którzy  nie zdążyli złożyć wniosku do 18 marca.

Przedłużamy nabór termin składania wniosków na dofinansowanie projektów zwiększających możliwość zatrudnienia osób młodych z województwa pomorskiego, w tym cudzoziemców, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Do rozdysponowania jest 8 milionów złotych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do składania wniosków o dofinansowanie projektów uprawnione są instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego, Ochotnicze Hufce Pracy oraz agencje zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu

Łatwiejsze wejście na rynek pracy

Dzięki uczestnictwu w projektach realizowanych w PO WER młode osoby otrzymują szansę na rozwój zawodowy, podniesienie kompetencji i kwalifikacji, zdobycie doświadczenia i realny kontakt z pracodawcą. Udział w projektach to ogromna szansa dla osób młodych -  pomoc udzielana uczestnikom projektów to między innymi rozpoznanie umiejętności, potrzeb oraz perspektyw ich rozwoju zawodowego. Każdy uczestnik projektu ma szansę uczestnictwa w kursach i szkoleniach oraz stażach zawodowych. Ważnym elementem wsparcia jest też stworzenie możliwości zatrudnienia. Z kolei dotacje służą rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W projektach wspierana jest też mobilność pracowników, czyli np. dofinansowanie dojazdów czy przeprowadzek do miejsca pracy oraz programy pracy zdalnej. To także np. dofinansowanie do płatnych staży pozwalających na zdobycie wymaganego na rynku pracy doświadczenia zawodowego.