Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kwestionariusz dla MŚP

Dodano: Wtorek, 30 stycznia 2018 (11:30)

miniatura

Prace w Komisji Europejskiej nad zmianą definicji MŚP.

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała ona kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję weryfikować swój status MŚP.

Komisja zwraca uwagę, że badanie nie ma charakteru otwartych konsultacji publicznych, jest ono skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw z sektora MŚP i wyłącznie podmioty należące do tej kategorii powinny wypełnić kwestionariusz.

Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich językach UE, link bezpośrednio do wersji polskiej

Więcej informacji na temat samej definicji MŚP