Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Mądre wybory ułatwiają start w przyszłość

Dodano: Środa, 28 listopada 2018 (11:07)

miniatura

Zakończyliśmy tegoroczną edycję „Wybieraj mądrze” – cyklu spotkań doradców zawodowych z młodzieżą szkolną. W warsztatach wzięło udział ponad 2500 uczniów z Pomorza.

Cykl „Wybieraj mądrze” w tym roku miał charakter regionalny, realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z doradcami zawodowymi z powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego oraz powiatowymi konsultantami ds. poradnictwa edukacyjno-zawodowego, którzy organizowali działania w poszczególnych powiatach. W całym województwie w październiku odbyło się ponad 120 spotkań doradców z młodzieżą.

Warsztaty łączące teorię z praktyką

„Wybieraj mądrze” to kolejne po „Marcu na obcasach” i „Aktywnych z pasją” przedsięwzięcie realizowane w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego skupiającego doradców zawodowych z całego województwa. Tematyka spotkań została dostosowana do potrzeb młodzieży, warsztaty dotyczyły między innymi: odkrywania talentów, rozwijania pewności siebie, świadomego planowania kariery zawodowej, dokonywania trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych. Uczniowie mieli także okazję zdobyć podstawową wiedzę na temat trendów na rynku pracy i oczekiwań pracodawców co do najważniejszych kompetencji współczesnego pracownika. To właśnie dzięki znajomości rynku pracy i wymagań stawianych przez pracodawców młodzi mają szansę podejmować trafne decyzje dotyczące kierunku kształcenia.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kwestie związane z kreowaniem własnego wizerunku, wyborami edukacyjnymi oraz planowaniem kariery zgodnej z posiadanymi talentami i predyspozycjami.

– Warsztaty zawierały dużo merytorycznej i praktycznej wiedzy, która skłoniła uczniów do refleksji na temat budowania profesjonalnego wizerunku. Młodzieży podobał się też sposób przedstawienia znaczenia marki w odniesieniu do produktu, firmy i konkretnych osób – ocenia Katarzyna Chojecka, Powiatowy Doradca Zawodowy z powiatu gdańskiego, która wraz z uczniami wzięła udział w warsztatach pt. „Wizerunek w poszukiwaniu pracy” prowadzonych przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. –Przydatne były też informacje dotyczące konstruowania CV przekazane w drugiej części spotkania.  Warsztaty na pewno pogłębiły wiedzę uczniów w tym zakresie.

Pomóc młodzieży w trafnych wyborach

Dzisiejszy rynek pracy cechuje się dużą dynamiką zmian, zatem wejście młodego człowieka w życie zawodowe może być szczególnie trudne. Dlatego tak istotne jest wspieranie młodzieży w wyborach edukacyjnych zgodnych z ich predyspozycjami, pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia oraz rozwijaniu kariery zawodowej. Z tego względu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działając w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego,  zapoczątkował w 2017 roku cykl „Wybieraj mądrze”. Jest to realizacja jednego z wyzwań samorządu, jakim jest stworzenie pomorskiej młodzieży odpowiednich warunków do świadomego kształtowania swojego rozwoju oraz ułatwienie jej startu w życie zawodowe. Cykl warsztatów ma wesprzeć młodych ludzi w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, zgodnych z ich talentami i mocnymi stronami. Z zeszłorocznej edycji skorzystało ponad 1100 uczniów. W tegorocznej odsłonie akcji udział wzięło ponad 2500 młodych osób. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest również koordynatorem działań podejmowanych w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ) skupiającego doradców zawodowych z całego regionu.