Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Odkryć potencjał migracji

Dodano: Czwartek, 18 października 2018 (15:16)

miniatura

W sytuacji kiedy brakuje systemowych rozwiązań na rzecz integracji imigrantów
i imigrantek urzędy pracy z województwa pomorskiego podejmują działania szyte na miarę własnych możliwości. Współpracują z innymi instytucjami świadczącymi usługi socjalne, pomagają cudzoziemcom w zdobyciu odpowiedniej oferty pracy czy załatwieniu spraw urzędowych.

- Polityka migracyjna powinna mieć charakter systemowy, ale nie możemy na to czekać i musimy podejmować działania na miarę naszych możliwości ukierunkowane na integrację cudzoziemek i cudzoziemców z nowym środowiskiem,  wsparcie w przystosowaniu do naszego rynku pracy. Musimy stosować też różnego rodzaju zachęty i udogodnienia, żeby obcokrajowcy czuli się u nas bezpiecznie, chcieli żyć i pracować w naszym województwie – mówił Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego podczas Seminarium Dobrych Praktyk, które w tym roku miało miejsce w dniach 11 i 12 października w miejscowości Charzykowy w powiecie chojnickim. – Nie możemy też liczyć na to, że wyłącznie osoby z bliskiego nam kręgu kulturowego będą zasilały rynek pracy w naszym regionie. Trzeba liczyć się z tym, że będą to też przedstawiciele innych kultur, którzy mogą okazać się dla nas dużą wartością. Nieustannie szukamy danych, analizujemy rynek, żeby w efekcie podejmować właściwe i skuteczne działania.

Seminarium Dobrych Praktyk zainicjowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku od 2012 roku. Spotkania
w każdym roku poświęcone są innym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy. Tematem tegorocznego seminarium było zjawisko migracji na pomorskim rynku pracy oraz działania podejmowane na rzecz integracji cudzoziemek i cudzoziemców podejmujących pracę w województwie pomorskim.

Pomorski rynek pracy potrzebuje cudzoziemców


Wysoki wzrost gospodarczy, popyt na pracę, brak w regionie kadr odpowiadających na potrzeby lokalnych pracodawców, demografia, która coraz bardziej dotyka region -  to powody dla których Pomorskie sięga po cudzoziemców. Żeby chcieli tu zostać i pracować trzeba zapewnić im bezpieczeństwo i godne warunki życia.
Co wpływa na atrakcyjność osiedleńczą? To między innymi zatrudnienie dające finansową satysfakcję, dostęp do edukacji i opieki dla dzieci, długoterminowe warunki najmu mieszkania, możliwość własnej edukacji, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania kompetencji.
Pomorski rynek pracy, przy dobrej koniunkturze gospodarczej, rekordowej liczbie miejsc pracy, szerokiej palecie możliwości podniesienia kwalifikacji lub zmiany zawodu jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą w nim uczestniczyć.

- W pracy z obcokrajowcami trzeba odkrywać ich potencjał, a nie zagrożenia – podkreślała Waja Jabłonowska z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.  – Ważne, żeby we współpracy  z nimi zastosować  podejście holistyczne, a nie wyłącznie branżowe.

Podczas pierwszego dnia Seminarium Dobrych Praktyk o swoich doświadczeniach
w podejmowaniu działań na rzecz cudzoziemców i o współpracy z pracodawcami zatrudniającymi obcokrajowców opowiadali: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz powiatowe urzędy pracy w Chojnicach, Starogardzie Gdańskim, Gdyni i Gdańsku.

Zwiększone zatrudnienie, usprawnienia techniczne

Niektórzy, żeby podnieść skuteczność podejmowanych działań musieli  zadbać
o  zapewnienie odpowiednich warunków obsługi klientów i zwiększyć zatrudnienie.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, na przykład,  powstał Dział Zatrudniania Cudzoziemców, w którym jeszcze dwa lata temu pracowało 6 osób, teraz obsługę zapewnia 15 pracowników oraz dwóch stażystów. W strukturach urzędu funkcjonuje też Punkt Pomocy Cudzoziemcom, gdzie można uzyskać pomoc w bezpiecznym znalezieniu pracy, noclegu, kursów językowych czy szkoleń. Część pracowników komunikuje się również w języku ukraińskim i rosyjskim.

Z kolei w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim wprowadzono między innymi  usprawnienia dotyczące  obsługi pracodawców umożliwiając im przesyłanie wniosków drogą elektroniczną, wprowadzono graficzne zmiany wniosków o oświadczenie, co spowodowało, że dokument stał się bardziej czytelny i zrozumiały, pracodawcy mogą też pobierać formularze ze strony internetowej urzędu.

Dbałość o dobre relacje z lokalnymi pracodawcami i dopasowanie oferty usług świadczonych przez urząd do potrzeb partnerów biznesowych  jako dobrą praktykę zaprezentował Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach. Te cele realizuje w projekcie TOP Partner „PUP dla pracodawcy – pracodawca dla PUP”, w ramach którego odbywają się m.in. szkolenia dotyczące  procedury udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy.  

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni szczególnie cenna jest współpraca z instytucjami świadczącymi usługi socjalne, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi partnerami rynku pracy mogącymi wesprzeć cudzoziemców choćby poradą prawną dotyczącą ich pobytu w Polsce. Działania podejmowane przez urząd wynikają z bieżącej potrzeby ich klientów, którym trzeba pomóc w zdobyciu odpowiedniej oferty pracy, potwierdzeniu kwalifikacji zdobytych poza granicami naszego kraju, umożliwieniu skorzystania ze szkoleń językowych czy  załatwieniu innych spraw urzędowych.


Wzmocnienie kompetencji pracowników


Systematycznie prowadzony monitoring sytuacji na rynku pracy i analizowanie zjawisk migracji zarobkowej to jedno z zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Bieżąca obserwacja rynku i przeprowadzone badanie „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy” pozwoliło m.in.: na podjęcie konkretnych działań skierowanych do pracowników administracji, partnerów społecznych, pracodawców zatrudniających bądź zamierzających zatrudnić pracowników zagranicznych.
WUP w Gdańsku począwszy od października 2018 roku zorganizował cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych wzmacniających kompetencje przedstawicieli poszczególnych środowisk. Wzięli w nich udział pracownicy Agencji Zatrudnienia, powiatowych urzędów pracy, instytucji rynku pracy, pomorscy pracodawcy, doradcy zawodowi.
Tematyka spotkań dotyczyła, m.in:  nowych przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową oraz procedury oświadczeniowej, zmian prawnych dotyczących koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych, świadczenia usługi poradnictwa zawodowego dla cudzoziemców.
Na spotkania zapraszani byli eksperci z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ZUS, którzy podpowiadali na co zwracać uwagę zatrudniając cudzoziemca i jak rozwiązywać problematyczne kwestie.

Wzajemne inspirowanie cenną praktyką

Kontynuowanie dobrej praktyki spotkań z pracodawcami w formule szkoleniowo-warsztatowej to jedna z rekomendacji urzędów pracy wypracowana podczas Seminarium Dobrych Praktyk. Podkreślano też znaczenie partnerskich inicjatyw, różnych sposobów dzielenia się wiedzą – pracownicy urzędów pracy komunikują się m.in.: za pośrednictwem FB gdzie zawiązali grupę i wspólnie rozwiązują bieżące problemy, potrzebę przygotowania ulotek dla pracodawców i pracowników informujących o ich obowiązkach i prawach.

Drugiego dnia Seminarium Dobrych Praktyk uczestnicy wydarzenia odwiedzili lokalnych pracodawców:  firmę Polcom Group prowadzącą działalność w zakresie produkcji mebli oraz realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem hoteli modułowych oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie” .

W tegorocznym Seminarium Dobrych Praktyk uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu chojnickiego, pracownicy urzędów pracy z województwa pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów, partnerzy społeczni, pracodawcy z powiatu chojnickiego. Spotkanie zorganizowali wspólnie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach.


Pliki do pobrania
Prezentacja PUP Chojnice (PDF, 654,02kB)
Prezentacja CWII (PDF, 77,78kB)
Prezentacja UMWP (PDF, 784,89kB)
Prezentacja GUP Gdańsk (PDF, 4,37MB)
Prezentacja PUP Gdynia (PDF, 980,62kB)
Prezentacja PUP Starogard (PDF, 2,71MB)
WUP w Gdańsku (PDF, 2,99MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Galerie