Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorscy pracodawcy wiedzą jak zatrudniać cudzoziemców

Dodano: Środa, 15 maja 2019 (13:35)

miniatura

Jak legalnie zatrudniać, zapewniając komfort pracownikom z zagranicy i jak zarządzać różnorodnością kulturową w firmie – o tym rozmawialiśmy z pracodawcami w dziewięciu lokalizacjach Pomorza.

Począwszy od lutego spotykaliśmy się z pracodawcami w Tczewie, Wejherowie, Gdyni, Stegnie, Człuchowie, Lęborku, Bytowie i Gdańsku. Ostatecznie ze spotkań z cyklu „Pomorskie wspiera pracodawców – legalność zatrudnienia cudzoziemców” odbyło się w 26 kwietnia w Kwidzynie.

Uczestniczący w spotkaniach przedsiębiorcy uzyskali informacje na temat aktualnej sytuacji na pomorskim rynku pracy, procedury rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową, a także opodatkowania dochodów cudzoziemców oraz praktycznych aspektów kontroli w zakresie legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, organizował spotkania we współpracy z powiatowymi urzędami pracy województwa pomorskiego, Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną, Izbą Administracji Skarbowej oraz Modelem Integracji Imigrantów. Podczas spotkań prelekcje wygłosili zaproszeni przedstawiciele tych instytucji.

Spotkania na miarę oczekiwań

Tegoroczna akcja była kontynuacją spotkań rozpoczętych w grudniu 2017. Z poprzednich edycji „Pomorskie wspiera pracodawców” skorzystało ponad 500 przedsiębiorców. W tegorocznych spotkaniach udział wzięło prawie 250 przedsiębiorców. Z informacji zwrotnej przekazanej przez pracodawców wynika, że spotkania spełniały ich oczekiwania pod względem merytorycznym, a poruszane tematy były istotne dla funkcjonowania ich firm. Zdecydowana większość biorących udział w spotkaniach jest zainteresowana udziałem w kolejnych tego typu wydarzeniach. Zdaniem pracodawców w ramach przyszłych spotkań powinny zostać poruszone tematy związane między innymi z delegowaniem obywateli polskich oraz obcokrajowca zatrudnionego w Polsce do innego kraju UE, obowiązkami płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, rezydencji podatkowej oraz rozliczenia cudzoziemców z Urzędem Skarbowym.

Potrzeba wiedzy rośnie

W naszym województwie w okresie ostatnich trzech lat nastąpił wzrost dynamiki zatrudnienia cudzoziemców. Od 2016 roku do powiatowych urzędów pracy w Pomorskiem wpłynęło ponad 330 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy, co stanowi już jedną trzecią obecnych zasobów pracy w regionie. Cudzoziemcy zaspokajają bieżące potrzeby kadrowe pracodawców w szczególności w branżach, w których dzisiaj trudno znaleźć rodzimych pracowników, tj.: w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym i rolnictwie. Istotne jest zatem, aby przedsiębiorcy z naszego regionu posiadali kompleksową wiedzę z zakresu legalnego zatrudniania.

Czas na „Dobre miejsca pracy”
Pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań z pomorskimi pracodawcami – „Pomorskie. Dobre miejsca pracy”, podczas których wspólnie będziemy się zastanawiać nad tym, co wpływa na jakość miejsc pracy i wymienimy się dobrymi praktykami. Spotkania organizujemy w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy województwa pomorskiego oraz Olivia Business Center i Politechniką Gdańską. Do dyskusji zaprosiliśmy specjalistów od HR, ergonomii miejsca pracy i różnorodności kulturowej.