Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorskie najlepiej pomaga bezrobotnym

Dodano: Piątek, 4 stycznia 2019 (08:42)

miniatura

Jesteśmy najlepsi w Polsce pod względem skutecznej aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Pomorskie najefektywniej w kraju wykorzystało 390 milionów złotych na ten cel.

Tuż za nami na podium uplasowały się województwa opolskie oraz zachodniopomorskie.

Pieniądze na wparcie osób bezrobotnych w powrocie do aktywności zawodowej pochodzą z Funduszu Pracy, który stanowi podstawę finansowania działalności urzędów pracy. Dzięki tym środkom osoby bez zatrudnienia czy poszukujące pracy mogą otrzymać różnorodne formy pomocy w znalezieniu pracy, podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych bądź dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.

W 2017 roku, dzięki  pomocy urzędów pracy  blisko 61 tysięcy osób bezrobotnych znalazło pracę. Pomorskie może pochwalić się najwyższą efektywnością zatrudnieniową działań prowadzonych przez urzędy pracy na poziomie 86,6%.

Więcej informacji przeczytasz na www.PORP.pl