Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przedsiębiorcy z Tczewa zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców

Dodano: Poniedziałek, 4 marca 2019 (12:52)

miniatura

Ponad 20 pracodawców wzięło udział w spotkaniu rozpoczynającym tegoroczną edycję cyklu „Pomorskie wspiera pracodawców” dotyczącym legalności zatrudniania cudzoziemców.

Wiedza o tym, gdzie szukać zagranicznych pracowników i jak ich zatrudniać zgodnie z obowiązującymi zasadami legislacyjnymi jest dla pomorskich pracodawców niezbędna. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, wspólnie z powiatowymi urzędami pracy po raz trzeci zorganizował w powiatach cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców.

W wydarzeniu, które odbyło się  28 lutego w Tczewie, udział wziął Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, który zwrócił uwagę na wzrost dynamiki zatrudnienia cudzoziemców w województwie pomorskim w okresie ostatnich trzech lat. Podkreślił, że cudzoziemcy zaspokajają bieżące potrzeby kadrowe pomorskich pracodawców w szczególności w branżach, w których dzisiaj trudno znaleźć rodzimych pracowników, tj.: w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym i rolnictwie.

W samym powiecie tczewskim w 2018 roku pracownicy powiatowego urzędu pracy  zarejestrowali ponad 3 tysiące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jak zauważyła Katarzyna Żmudzińska, dyrektor ds. rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, to jedna z większych liczb oświadczeń w skali województwa.

Informacje o praktycznych aspektach kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przekazali pracodawcom przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Podczas spotkania w Tczewie pracodawcy mogli również dowiedzieć się, jak mogą uzyskać wsparcie pożyczkowe na zatrudnienie finansowane ze środków województwa pomorskiego oraz jak zarządzać różnorodnością kulturową w firmie.  

Marta Siciarek, przedstawiciel Modelu Integracji Imigrantów, mówiła o tym, że firma, w której pracodawca tworzy przyjazne warunki pracy, uwzględniając potrzeby pracowników zagranicznych, zyskuje m.in: osiągając większą produktywność i mniejszą rotację  pracowników.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu  „Pomorskie wspiera pracodawców” już 8 marca w Wejherowie.

Galerie