Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

W listopadzie stopa na niezmienionym poziomie

Dodano: Poniedziałek, 31 grudnia 2018 (12:12)

miniatura

w listopadzie 2018 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim pozostała niezmienna w porównaniu do października i wyniosła 4,8%

Niższą stopę bezrobocia miały w kraju trzy województwa: wielkopolskie (3,1%), śląskie (4,3%) i małopolskie (4,7%). Liczba bezrobotnych w województwie pomorskim nieznacznie wzrosła w stosunku do miesiąca wcześniejszego (o 452 osoby, 1,0%) i osiągnęła wartość 45,3 tys.

W listopadzie 2018 r. pracodawcy zgłosili do pomorskich urzędów pracy mniej (o 22,6%) wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest to naturalny spadek związany z sezonowością, spada liczba ofert pracy w takich branżach jak turystyka, gastronomia czy budownictwo.

Dobrą sytuację gospodarki regionu potwierdza wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W listopadzie 2018 r.  wyniosło ono 486 tys. osób i było wyższe o prawie 43% w odniesieniu do październiku 2018 r.

Pomorski rynek pracy jest stabilny, pracodawcy nadal zwiększają zatrudnienie, jest to szczególnie widoczne w produkcji przemysłowej oraz w branży logistycznej i transporcie.

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy  www.porp.pl