Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

W styczniu więcej ofert pracy

Dodano: Poniedziałek, 4 marca 2019 (13:51)

miniatura

W styczniu 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 8,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do grudnia 2018 r. odnotowano wzrost o 45,9%.

Na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej zgłoszone w styczniu 2019 r. przypadało 1,1 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym okresie (w styczniu 2018 r. – 1,2 osób, w styczniu 2017 r. – 1,4 osób).

Zwiększyła się również liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom
W styczniu 2019 r. powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji  11,5 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia  na pracę.W porównaniu do grudnia 2018 r., w styczniu 2019 roku liczba  oświadczeń zwiększyła się o 2 799, tj. o 32,3%.

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy  www.porp.pl