Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wspieramy pracodawców w bezpiecznym zatrudnianiu

Dodano: Poniedziałek, 19 listopada 2018 (11:48)

miniatura

Prawie 90 uczestników wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu  bezpiecznego korzystania z usług agencji zatrudnienia. Spotkania odbyły się w Gdańsku i Chojnicach.

Przedsięwzięcie zrealizował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, zapraszając do współpracy Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną  oraz Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia. Pierwsze szkolenie odbyło się 13 listopada w Gdańsku, drugie 15 listopada w Chojnicach.

Eksperci z partnerskich instytucji przekazali pomorskim pracodawcom wiedzę z zakresu korzystania z usług certyfikowanych agencji pracy, legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców, przepisów prawnych dotyczących pracy tymczasowej oraz obowiązków pracodawców użytkowników. 

– Chcemy wspierać pracodawców w zatrudnianiu pracowników, w prowadzeniu firmy, w rozwiązywaniu problemów z rekrutacją. Dostajemy od pracodawców sygnały, że takie szkolenia są potrzebne i staramy się na bieżąco reagować na ich potrzeby – mówiła Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, witając uczestników zgromadzonych w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego.

Sprawdź agencję, zanim podpiszesz umowę

Michał Podulski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, podczas spotkania podkreślał, że pracodawcy użytkownicy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że nawet gdy zatrudniają przez agencję pracy tymczasowej, ciąży na nich szereg wymogów i obowiązków. Zdarza się, że pracodawca użytkownik dowiaduje się o nielegalnym działaniu agencji zatrudnienia dopiero, gdy pracownik tymczasowy ulega wypadkowi i musi podjąć leczenie, a  agencja nie odprowadzała składek zdrowotnych.  Wówczas problem ma zarówno poszkodowany pracownik, jak i pracodawca.

– Sprawdzenie legalności działania agencji w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia to absolutne minimum – mówił Michał Podulski.

Pracodawcy biorący udział w szkoleniu dowiedzieli się, gdzie sprawdzić legalność działania agencji, uzyskać opinie na jej temat i czym kierować się przy  wyborze pośrednika, z którym współpraca będzie bezpieczna.

Podnieść bezpieczeństwo na rynku pracy

Cudzoziemcy, którzy coraz częściej decydują się na pracę w naszym kraju, są szczególnie narażeni na kontakt z nielegalną agencją. Nie znając przepisów prawnych, a często również języka, nie zawsze są w stanie uchronić się przed praktykami nieuczciwych pośredników. Dlatego podczas szkoleń szczegółowo o problemach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców i ich legalnym pobytem mówiła Izabela Gasińska, przedstawicielka Straży Granicznej w Gdańsku. Uczestnikom spotkania zostały między innymi  zaprezentowane wzory dokumentów pobytowych, na podstawie których cudzoziemiec może przebywać i pracować w Polsce.

Na to jak  rozróżnić pozwolenie na pobyt od pozwolenia na pracę, co niestety często jest mylone, zwracała uwagę  Izabela Struczyńska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, która  szczegółowo omówiła przepisy prawne dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych. Zwróciła również uwagę na obowiązki pracodawców użytkowników, którzy powinni m.in. prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników tymczasowych oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Postaw na rozwój

Prezentacje zaproszonych ekspertów były inspiracją do dyskusji, jakie odbywały się w drugiej części szkolenia. Poruszano takie tematy jak zatrudnianie cudzoziemców za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, pozyskiwanie nowych pracowników, nasilające się zjawisko migracji zarobkowej czy dodatkowe czynniki, na które warto zwrócić uwagę wybierając agencję do współpracy.

Pracodawcy podczas spotkań w Gdańsku i Chojnicach mieli okazję zapoznać się z ofertą Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.  Fundusz ze środków Województwa Pomorskiego wspiera rozwój MŚP naszego regionu,  m.in. oferując pożyczkę na zatrudnienie obejmującą cały proces rekrutacji, w tym również wyposażenie stanowiska pracy. Więcej o pożyczce można przeczytać na stronie http://www.rpo.pomorskie.eu/pozyczka-na-zatrudnienie

Spośród pracodawców, którzy wypełnili ankiety ewaluacyjne 98% zadeklarowało chęć udziału w kolejnym szkoleniu.

Aktualnie w województwie pomorskim działają 584 agencje zatrudnienia posiadające wydany przez Marszałka Województwa Pomorskiego certyfikat uprawniający do świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej. Kontrolą legalności świadczonych przez nie usług zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Na stronie www.stor.praca.gov.pl można sprawdzić, czy dana agencja zatrudnienia działa legalnie, tj. czy posiada odpowiedni certyfikat. Pracodawcy użytkownicy muszą być świadomi, że powierzając zatrudnienie cudzoziemcowi kierowanemu przez nielegalną agencję pracy podlegają karze grzywny nie niższej niż 3 tys. zł.

Pliki do pobrania
PFP Wsparcie dla pomorskich MŚP w formie pożyczki (PDF, 1,42MB)
WUP Zasady legalnego działania agencji zatrudnienia (PDF, 1,63MB)
SAZ Informacje nt. korzystania z usług certyfikowanych APT (PDF, 2,06MB)
SAG Kontrola legalności pobytu cudzoziemców (PDF, 1,07MB)
PIP Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych (PDF, 1,79MB)
PFP2 produkty (PDF, 1,46MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Galerie