Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

„Wybieraj mądrze” - warsztaty i spotkania informacyjne dla młodzieży - październik 2018

„Wybieraj mądrze” to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań informacyjnych skierowanych do uczniów szkół z województwa pomorskiego, realizowanych w październiku br. w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości młodzieży na temat roli poradnictwa zawodowego w planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego. Tematyka zajęć z młodzieżą będzie dotyczyła m.in. takich kwestii jak: świadome planowanie kariery zawodowej, dokonywanie trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, odkrywanie talentów, rozwijanie pewności siebie i wiary we własne możliwości, wiedzy na temat rynku pracy
i wykorzystania Barometru Zawodów w procesie planowania kariery. Dla części szkół przewidziane są wizyty studyjne w zakładach pracy, mające na celu pogłębienie wiedzy zawodoznawczej młodzieży.

Warsztaty i spotkania informacyjne będą się odbywały w jedenastu powiatach województwa pomorskiego. Prowadzić je będą doradcy zawodowi i przedstawiciele Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy oraz powiatowi konsultanci ds. poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

2 października         

Odkryj i rozwiń swoje kompetencje
Uwierz w siebie – zwiększ swoją pewność siebie
X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

3 października         

Mój wybór- moja przyszłość
Motywacja, która nie słabnie – czyli chcieć to móc
X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

4 października         

Mój wybór- moja przyszłość
IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

5 października         

Wizerunek w poszukiwaniu pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

8 października         

ABC poszukiwania pracy
Co mówią liczby o rynku pracy – jak je wykorzystać w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej?
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

9 października       

Mój wybór- moja przyszłość
I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

10 października     

Mój wybór- moja przyszłość
I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

11 października    

ABC poszukiwania pracy
Co mówią liczby o rynku pracy – jak je wykorzystać w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej?
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

12 października    

Wizerunek w poszukiwaniu pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

16 października         

Wizyta studyjna dla uczniów w Firmie Sii

16 października     

ABC poszukiwania pracy
Co mówią liczby o rynku pracy – jak je wykorzystać w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej?
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

17 października     

Mój wybór - moja przyszłość
Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

18 października         

Wizyta studyjna dla uczniów w Firmie State Street Bank

19 października       

Wizyta studyjna dla uczniów w Firmie State Street Bank

25 października         

ABC poszukiwania pracy
Co mówią liczby o rynku pracy – jak je wykorzystać w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej?
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

26 października      

Uwierz w siebie – zwiększ swoją pewność siebie
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk, tel.: 58 32 37 230

30 października        

Architektura kariery - zaplanuj swoją przyszłość w oparciu o talenty
Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku
Warsztaty realizowane przez: Gdański Urząd Pracy -
Centrum Rozwoju Talentów, al. Grunwaldzka 472d Gdańsk, tel.: 58 500 56 303 października

Pierwsze kroki na rynku pracy
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

5 października

Pierwsze kroki na rynku pracy
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

8 października         

Motywacja, która nie słabnie
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

8 października         

Motywacja, która nie słabnie
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

9 października         

Odkryj i rozwiń swoje kompetencje
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

10 października        

Mój wybór – moja przyszłość    
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

19 października        

Świadome planowanie kariery zawodowej
Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Lęborku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

19 października     

Świadome planowanie kariery zawodowej
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08
 
22 października     

Pierwsze kroki na rynku pracy
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Warsztaty realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

22 października        

Odkryj i rozwiń swoje kompetencje
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08

29 października     

Odkryj i rozwiń swoje kompetencje
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
ul. Jaracza 18a, Słupsk, tel.: 59 846 83 08
10 października     

Rynek pracy bez tajemnic
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Hugo Kołłątaja 8, Gdynia, tel.: 58 620 49 54

15 października     

Perspektywa pracodawcy w rekrutacji
Zespół Szkół Ekologiczno Transportowych w Gdyni
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Hugo Kołłątaja 8, Gdynia, tel.: 58 620 49 54

17 października     

Rynek pracy bez tajemnic
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Hugo Kołłątaja 8, Gdynia, tel.: 58 620 49 54

22 października     

Rynek pracy bez tajemnic
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Hugo Kołłątaja 8, Gdynia, tel.: 58 620 49 54
    
31 października     

Rynek pracy bez tajemnic
X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Hugo Kołłątaja 8, Gdynia, tel.: 58 620 49 54
02 października     

Mój wybór - moja przyszłość
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Morska 1, Nowy Dwór Gdański, tel.: 55 24 69 500

03 października     

Mój wybór - moja przyszłość
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Morska 1, Nowy Dwór Gdański, tel.: 55 24 69 500

09 października     

Mój wybór - moja przyszłość
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Morska 1, Nowy Dwór Gdański, tel.: 55 24 69 500

11 października     

Mój plan realizuję z PUP
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Morska 1, Nowy Dwór Gdański, tel.: 55 24 69 500

17 października     

Mój wybór moja przyszłość
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Morska 1, Nowy Dwór Gdański, tel.: 55 24 69 500

22 października        

Mój wybór moja przyszłość
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Morska 1, Nowy Dwór Gdański, tel.: 55 24 69 500
18 października        

Rynek pracy bez tajemnic
Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 32, Wejherowo, tel.: 58 677 63 00

19 października        

Rynek pracy bez tajemnic
Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 32, Wejherowo, tel.: 58 677 63 00

SZTUM

04 października      

Rynek edukacji i pracy bez tajemnic
Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
ul. Zawadzkiego 11 Dzierzgoń, tel.: 55 276 22 50

09 października     

Rynek pracy bez tajemnic
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
ul. Zawadzkiego 11 Dzierzgoń, tel.: 55 276 22 50

12 października        

Rynek pracy bez tajemnic
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
ul. Zawadzkiego 11 Dzierzgoń, tel.: 55 276 22 50 
9 października         

Niezbędnik absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn, tel.: 55 267 27 00
we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 8, Kwidzyn

16 października     

Niezbędnik absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn, tel.: 55 267 27 00
we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 8, Kwidzyn

17 października     

Niezbędnik absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn, tel.: 55 267 27 00
we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 8, Kwidzyn

22 października     

Niezbędnik absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn, tel.: 55 267 27 00
we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 8, Kwidzyn

29 października     

Niezbędnik absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn, tel.: 55 267 27 00
we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 8, Kwidzyn
08 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

09 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

11 października        

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

15 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

16 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

17 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

18 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

19 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

23 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

24 października     

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

25 października        

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32

26 października         

Bilans zasobów w planowaniu kariery zawodowej
Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach
Warsztaty realizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II/4, Kartuzy, tel.: 58 694 09 32
22 października         

Poznaj kompetencje pracownika przyszłości oraz lokalny rynek pracy
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Koordynatora Sieci Doradztwa Zawodowego
w Kościerzynie
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościerzynie
ul. Słoneczna 1, Kościerzyna, tel.: 605 847 710

29 października         

Zintegrowany System Kwalifikacji - Lekcje pokazowe* prowadzone przez instruktorów
oraz trenerów IBE
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Koordynatora Sieci Doradztwa Zawodowego
w Kościerzynie
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościerzynie
ul. Słoneczna 1, Kościerzyna, tel.: 605 847 710
10 października       

Pierwsze kroki na rynku pracy
Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Konsultanta ds. Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego w Lęborku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku
ul. Okrzei 15A, Lębork, tel.: 59 862 18 34

11 października       

Świadome planowanie kariery zawodowej
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Konsultanta ds. Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego w Lęborku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku
ul. Okrzei 15A, Lębork, tel.: 59 862 18 34

15 października      

Świadome planowanie kariery zawodowej
LO nr 1 w Lęborku
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Konsultanta ds. Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego w Lęborku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku
ul. Okrzei 15A, Lębork, tel.: 59 862 18 34
10 października     

Style myślenia FRIS® a role zawodowe
Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Doradcę i Konsultanta Doradztwa Zawodowego w Człuchowie
Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Os. Wazów 1, Człuchów, tel.: 59 834 53 66

11 października     

Style myślenia FRIS® a role zawodowe
Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Doradcę i Konsultanta Doradztwa Zawodowego w Człuchowie
Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Os. Wazów 1, Człuchów, tel.: 59 834 53 66

15 października     

Style myślenia FRIS® a role zawodowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Doradcę i Konsultanta Doradztwa Zawodowego w Człuchowie
Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Os. Wazów 1, Człuchów, tel.: 59 834 53 66

17 października     

Style myślenia FRIS® a role zawodowe
Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Doradcę i Konsultanta Doradztwa Zawodowego w Człuchowie
Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Os. Wazów 1, Człuchów, tel.: 59 834 53 66

19 października     

Style myślenia FRIS® a role zawodowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Doradcę i Konsultanta Doradztwa Zawodowego w Człuchowie
Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Os. Wazów 1, Człuchów, tel.: 59 834 53 66

22 października     

Style myślenia FRIS® a role zawodowe
Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Doradcę i Konsultanta Doradztwa Zawodowego w Człuchowie
Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Os. Wazów 1, Człuchów, tel.: 59 834 53 66

23 października     

Style myślenia FRIS® a role zawodowe
Szkoła Podstawowa w Polnicy
Warsztaty realizowane przez: Powiatowego Doradcę i Konsultanta Doradztwa Zawodowego w Człuchowie
Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Os. Wazów 1, Człuchów, tel.: 59 834 53 66