Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał - kwiecień - czerwiec 2018r.

Dodano: Wtorek, 10 kwietnia 2018 (13:03)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w II kwartale 2018 roku.

Kwiecień :

11 - 12.04.20018r. godz. 900 – 1300  „Praca z trudnym klientem” –  warsztat dla pracowników Hotelu Lubicz w Ustce gr. I

 

13.04.2018r. godz. 800- 1100 „Skuteczny start na rynku pracy” – warsztat dla osób zarejestrowanych w PUP Słupsk

 

16 – 17.04.20018r. godz. 900 – 1300  „Praca z trudnym klientem” –  warsztat dla pracowników Hotelu Lubicz w Ustce gr. II

 

19.04.2018r. godz. 900- 1400 „Moje mocne i słabe strony” – warsztat samopoznania dla osób oddalonych od rynku pracy

 

20.04.2018r. godz. 900- 1400  „Jak porozumiewać się z innymi – komunikacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej ” – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

24.04.2018r. godz. 900- 1400 „Moje mocne i słabe strony” – warsztat samopoznania dla osób oddalonych od rynku pracy

 

25-26.04.2018r. godz. 1000- 1400 „Jesteś doskonała, taka jaka jesteś – budowanie poczucia własnej wartości” - warsztat dla pracowników Urzędu Statystycznego

 

Maj :

 

08.05.2018r. godz. 900- 1300 „Gotowość do zmian” – warsztat dla seniorów w Bytowie

 

08.05.2018r. godz.1200 – 1500 „Networking” – Akademia Pomorska w Słupsku

 

10.05.2018r. godz. 900- 1400 „Chcieć to móc – trening motywacji” – warsztat  dla osób oddalonych od rynku pracy

 

11.05.2018r. godz. 900- 1400 „Czy myślę stereotypowo? – bariery na drodze do zatrudnienia” – warsztat  dla osób oddalonych od rynku pracy

 

14 - 15.05.2018r. godz. 900- 1400 „Praca z trudnym klientem” –  warsztat dla pracowników Hotelu Lubicz w Ustce gr. III

 

15.05.2018r. godz.1200-1500 „Personal  branding” – Akademia Pomorska w Słupsku

 

16 - 17.05.2018r. godz. 900- 1400 „Trening obsługi trudnego klienta” – warsztat dla pracowników Urzędu Statystycznego

 

21 - 22.05.2018r. godz. 1000- 1400 „Odkryj ocean możliwości – trening kreatywności ” – warsztat skierowany do grupy seniorów

 

22.05.2018r. godz.1200-1500 „Praca z trudnym klientem” - – Akademia Pomorska w Słupsku

 

23.05.2018r. godz. 800-1100 „Tworzenie dokumentów aplikacyjnych” warsztat dla osób zarejestrowanych w PUP Słupsk

 

24.05.2018r. godz.1100-1400 „Obudź w sobie swój potencjał” – Akademia Pomorska w Słupsku

 

29.05.2018r. godz.1200- 1500 „ Savoir –vivre w biznesie” – Akademia Pomorska w Słupsku

 

29.05.2018r. godz.900- 1400 ”Moje mocne i słabe strony – samopoznanie” warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

Czerwiec:

 

04-05.06. 2018r. „Mama wraca do pracy” – spotkanie informacyjne z kobietami powracającymi na rynek pracy

 

05.06.2018r. godz. 1200-1500 „Zarządzanie stresem” – Akademia Pomorska w Słupsku

 

06.06.2018r. godz. 900- 1400  „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” - ” warsztat dla osób zarejestrowanych w PUP Słupsk

 

07.06.2018r. godz. 900- 1400 „Nawyki są po to, aby je zmieniać ” – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy w Potęgowie

 

12.06.2018r. godz. 900 - 1400  Nawyki są po to, aby je zmieniać”  – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy w Ustce

 

15.06.2018r. godz. 900- 1400 „Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia ” – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

19.06.2018r. godz. 900- 1300 „Wyraź siebie – trening asertywności” - warsztat skierowany do grupy seniorów w Bytowie

 

20-21.06.2018r. godz. 1000- 1300 „Odkryj ocean możliwości – trening kreatywności” – warsztaty skierowane do grupy seniorów

 

27-28.06.2018r. godz. 900 - 1400 „Praca z trudnym klientem” –  warsztat dla pracowników Hotelu Lubicz w Ustce gr. IV