Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał - lipiec - wrzesień 2018r.

Dodano: Środa, 6 czerwca 2018 (09:29)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w III kwartale 2018 roku.

 

 

WYKAZ  ZAPLANOWANYCH  WARSZTATÓW:

Lipiec :

03.07.20018r. godz. 1000 – 1300  „Ja teraz i w przyszłości – budowanie ścieżki kariery” – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

12.07.2018r. godz. 800- 1200 „Ja teraz i w przyszłości – budowanie ścieżki kariery” – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

24.07.20018r. godz. 1000 – 1300 „Gotowość do zmian – przełam swoje bariery” – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

Sierpień :

07.08.20018r. godz. 1000 – 1300  „Twoja wizytówka zawodowa” – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

09.08.20018r. godz. 900 – 1200  „Twoja wizytówka zawodowa” – warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

07.08.20018r. godz. 1000 – 1300   „ Networking – zbuduj pozytywne relacje i swój sukces zawodowy” - warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

Wrzesień:

04.09.20018r. godz. 900 – 1300  „Obudź w sobie swój potencjał” – warsztat dla grupy seniorów w Bytowie

 

05 - 06.09.20018r. godz. 1000 – 1200  „Świadoma mama” – spotkanie informacyjne z kobietami powracającymi na rynek pracy

 

11. 09.20018r. godz. 1000 – 1200   „Obudź w sobie swój potencjał” warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

11- 12. 09.20018r. godz. 1000 – 1200 „Trening obsługi trudnego klienta” – warsztat  w ramach usługi świadczonej pracodawcom

 

 13. 09.20018r. godz. 1000 – 1300   „Obudź w sobie swój potencjał” warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

18 - 19. 09.20018r. godz. 1000 – 1200 „Dialog motywujący” – warsztat  w ramach usługi świadczonej pracodawcom

 

25. 09.20018r. godz. 1000 – 1200   „Mapa marzeń , mapa celów”  warsztat dla osób oddalonych od rynku pracy

 

27. 09.20018r. godz. 800 – 1100   „Skuteczny start na rynku pracy” warsztat dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Słupsk