Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu

Dodano: Piątek, 11 stycznia 2019 (08:17)

miniatura

W porównaniu do listopada 2018 liczba bezrobotnych wzrosła o 5,1 procent (tj. o 2,3 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu zeszłego roku odnotowano we wszystkich województwach kraju.

Jak wynika ze wstępnych danych stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 roku w województwie pomorskim wyniosła 5,1 procent.

Na koniec poprzedniego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem wyniosła 47,6 tys. osób.Oznacza to, że w porównaniu do listopada 2018 liczba bezrobotnych wzrosła o 5,1 procent (tj. o 2,3 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu zeszłego roku odnotowano we wszystkich województwach kraju.

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy  www.porp.pl