Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zawody branży mięsnej

Dodano: Czwartek, 16 sierpia 2018 (09:11)

miniatura

hodowca, ubojnik gospodarczy, pakowacz, kierowca, sprzedawca ze znajomością mięsa, technolog...

Zapraszamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP w ramach "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Inwestujących w obszary wiejskie". Projekt dotyczy wsparcia w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego oraz promocji jakości życia na wsi i promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego (więcej informacji o projekcie).

Filmy zrealizowane w ramach projektu, promujące zawody: hodowca, ubojnik gospodarczy, pakowacz, kierowca, sprzedawca ze znajomością mięsa, technolog.


Operacja "Zawody branży mięsnej" jest realizowana w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP w terminie 01.06-01.10.2018 r.