Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

.Wykaz warsztatów na styczeń – marzec 2019 r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w I kwartale 2019 roku.

Kariera od nowa

Czwartek, 17 stycznia 2019 (10:53)

Warsztaty dla osób planujących podjąć aktywność zawodową

Pierwsze w tym roku spotkanie pomorskich doradców zawodowych

Czwartek, 17 stycznia 2019 (10:32) miniatura

Pomorscy doradcy zawodowi kontynuują podjęte w zeszłym roku działania w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). Już 5 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się spotkanie uczestników PSPZ, podczas którego przedstawione zostaną przedsięwzięcia zaplanowane na 2019 rok.

Warsztaty dla seniorów

Czwartek, 17 stycznia 2019 (10:39) miniatura

"Aktywni z Pasją" to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań dedykowanych seniorom, którzy chcą na długo zachować dobrą kondycję i samopoczucie, chcą rozwijać kreatywność i dzielić się pasją z innymi, chcą być aktywne społecznie i zawodowo. Zajęcia prowadzone będą przez doradców zawodowych, specjalistów  z zakresu rozwoju osobistego i zdrowego stylu życia.

 

Wybieraj mądrze

Czwartek, 17 stycznia 2019 (10:53)

Warsztaty dla uczniów