Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

WYKAZ WARSZTATÓW ZAPLANOWANYCH NA I KWARTAŁ 2019r W CIiPKZ W SŁUPSKU

Poniedziałek, 24 grudnia 2018 (12:01)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w I kwartale 2019 roku.

„Wybieraj mądrze” - warsztaty i spotkania informacyjne dla młodzieży - październik 2018

„Wybieraj mądrze” to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań informacyjnych skierowanych do uczniów szkół z województwa pomorskiego, realizowanych w październiku br. w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości młodzieży na temat roli poradnictwa zawodowego w planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego. Tematyka zajęć z młodzieżą będzie dotyczyła m.in. takich kwestii jak: świadome planowanie kariery zawodowej, dokonywanie trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, odkrywanie talentów, rozwijanie pewności siebie i wiary we własne możliwości, wiedzy na temat rynku pracy
i wykorzystania Barometru Zawodów w procesie planowania kariery. Dla części szkół przewidziane są wizyty studyjne w zakładach pracy, mające na celu pogłębienie wiedzy zawodoznawczej młodzieży.

Warsztaty i spotkania informacyjne będą się odbywały w jedenastu powiatach województwa pomorskiego. Prowadzić je będą doradcy zawodowi i przedstawiciele Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy oraz powiatowi konsultanci ds. poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

"KARIERA OD NOWA" - październik - grudzień 2018r.

Czwartek, 27 września 2018 (13:28)

Cykl "Kariera od nowa" jest propozycją warsztatów dla osób planujących podjąć aktywność zawodową po raz pierwszy, ale także dla osób które chciałyby powrócić na rynek pracy

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 59 84 68 308 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku,
ul. Jaracza 18A 76-200 Słupsk

"AKTYWNI Z PASJĄ" - cykl warsztatów skierowanych do Seniorów - październik - grudzień 2018r.

Wtorek, 28 sierpnia 2018 (13:08)

Od października ponownie rozpoczynamy cykl warsztatów pn. „Aktywni z Pasją”, dedykowanych Seniorom, którzy chcą zachować aktywność społeczną i zawodową, zadbać  o swój rozwój osobisty, pobudzać kreatywność oraz dzielić się pasją z innymi. 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 59 84 68 308 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku,
ul. Jaracza 18 A

Wykaz warsztatów na kwartał - lipiec - wrzesień 2018r.

Środa, 6 czerwca 2018 (09:29)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w III kwartale 2018 roku.

 

Wykaz warsztatów na kwartał - kwiecień - czerwiec 2018r.

Wtorek, 10 kwietnia 2018 (13:03)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w II kwartale 2018 roku.

Strona 1 z 3