Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Majątek

Dodano: Poniedziałek, 3 listopada 2014 (14:22)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą na zasadzie jednostki budżetowej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadza odpowiednio na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej. Majątek WUP w Gdańsku jest częścią majątku Województwa Pomorskiego.

Wartość netto środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2017 roku, wynosi 470 733,68 zł, w tym:

  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 48 910,20 zł
  • urządzenia techniczne, maszyny – 359 398,06 zł
  • środki transportu – 3 060,30 zł
  • inne środki trwałe – 45 896,86 zł
  • wartości niematerialne i prawne – 13 468,26 zł.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie w sprawie składników majątku ruchomego (sprzętu komputerowego) (PDF, 225,97kB)
Zestawienie składników majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innym jednostką realizującym zadania publiczne (PDF, 134,77kB)
Wniosek o nieodpłatne przekazanie (PDF, 149,06kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Monika Zawodnik (2017-03-16)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-11-03 14:22:04
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2018-06-20 14:51:23
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian