Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2018

Dodano: Wtorek, 20 lutego 2018 (14:27)

19 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 26 stycznia 2018 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

 

Na spotkaniu zostały przedstawione najważniejsze informacje związane z ogłoszonym konkursem:

- informacje dot. naboru wniosków: w jakiej formie należy składać wnioski,

- istotne zmiany jakie zaszły w dokumentacji oraz w wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków i w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020,

- odnośnie realizacji spełnienia równości szans i niedyskryminacji,

- obowiązujące kryteria w konkursie.

 

W spotkaniu udział wzięła przedstawicielka Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Pani Katarzyna Stubińska, która przedstawiła ogólny zarys sytuacji cudzoziemców na Pomorskim rynku pracy i nie tylko.

Osoby zainteresowane informacjami o cudzoziemcach, proszone są o skontaktowanie się m.in. z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek:

FB: facebook.com 

www: cwii.org.pl

tel.: 512 949 109

 

Poniżej przedstawiamy prezentacje dotyczące ogłoszonego konkursu:

Prezentacja - Informacje dot. naboru wniosków (PDF 2,6 MB)

Prezentacja - Procedura i kryteria oceny wniosków (PDF 891 KB)

Prezentacja - Zmiany w wytycznych i interpretacje ministerialne (1,5 MB)

Prezentacja - Zasada równości szans (PDF 1,3 MB)

 

Dodatkowo przedstawiamy prezentacje:

Prezentacja - Pomorskie rekomendacje dla instytucji rynku pracy (PDF 1,1 MB)

Prezentacja - Spostrzeżenia z oceny wniosków konkursu z 2017r. (PDF 1 MB)

 

Zobacz relację z drugiego spotkania (05.03.2018 r.)

Zobacz ogłoszenie konkursu na wsparcie osób młodych na pomorskim rynku pracy. 

Zdjęcie ze spotkania

Zdjęcie ze spotkania

Zdjęcie ze spotkania