Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu PO WER 1.2.1 2019

Dodano: Wtorek, 29 stycznia 2019 (12:48)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

 

Spotkanie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych wsparciem osób młodych (do 29 r.ż.) z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym także cudzoziemców.

Spotkanie odbędzie się 12 i 25 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 w sali 214 (II piętro) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Podczas spotkania przedstawione będą założenia ogłoszonego konkursu, jak i wyjaśnienia dot. kwestii związanych ze złożeniem i oceną wniosku.

UWAGA: udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres efs@wup.gdansk.pl.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas zapisów.

Każdy podmiot może zgłosić na spotkanie do dwóch osób.

W przypadku przekroczenia wskazanej liczby, dodatkowe zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o informacje w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje z pracownikami urzędu.

ZAPRASZAMY!

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Zip 509 KB)

Kontakt do nas:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, II piętro, pokój nr 209

Tel. (58) 58 32-61-807 / 32-61-822 @ : efs@wup.gdansk.pl

Poznaj zasady i warunki konkursu na wsparcie osób młodych w aktywizacji zawodowej.